xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ ประกาศขยายเวลา “ล็อกดาวน์สงขลา” ออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือน พ.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลามีคำสั่งขยายเวลาบังคับใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปจนถึงสิ้นเดือน พ.ค. ทั้งการให้สวมหน้ากากอนามัย-หน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน ปิดจังหวัดห้ามเข้าออก ปิดสถานที่ ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันนี้ (30 เม.ย.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่มีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา เป็นประธาน มีคำสั่งขยายระยะเวลาการใช้บังคับคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และคำสั่งจังหวัดสงขลา จำนวน 9 ฉบับ ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. ดังนี้ (1) การขยายเวลาให้ประชาชนในพื้นที่ จ.สงขลา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน (2) มาตรการห้ามเข้าออกเขต จ.สงขลา (3) มาตรการปิดสนามกีฬา สถานบริการ สถานที่ออกกำลังกาย โรงภาพยนตร์ สปา ร้านเกม (4) มาตรการควบคุมการให้บริการของร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาด และตลาดนัด (5) ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ (6) กำหนดห้วงเวลาห้ามเข้าสถานที่สาธารณะเพื่อป้องกันการมั่วสุม


คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และคำสั่งจังหวัดสงขลา จำนวน 9 ฉบับ ประกอบด้วย (1) คำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 2344/2563 เรื่องการขยายเวลาปิดช่องทางเข้าออก ในราชอาณาจักรของจังหวัดสงขลา (2) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 24/2563 เรื่อง การขยายเวลาสั่งปิดสถานที่เป็นเวลาชั่วคราว (3) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 25/2563 เรื่อง การขยายเวลาสั่งเปลี่ยนสถานที่เป็นการชั่วคราว (4) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 30/2563 เรื่อง การขยายเวลาสั่งเปลี่ยนสถานที่เป็นการชั่วคราว
(5) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 28/2563 เรื่อง การขยายเวลาตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในร้านสะดวกซื้อ (6) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 26/2563 เรื่อง การขยายเวลาให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน (7) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 29/2563 เรื่อง การขยายเวลาห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง (8) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 23/2563 เรื่อง การขยายเวลา มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออันตราย และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดสงขลา และ (9) คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 21/2563 เรื่อง การขยายเวลาปิดพื้นที่ หรือบริเวณจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และห้ามจำหน่ายสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ และหากมีการผ่อนคลายมาตรการจากรัฐบาล จังหวัดสงขลาจะปลดล็อกคำสั่งตามมติเพื่อผ่อนคลายมาตรการทันที
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...