xs
xsm
sm
md
lg

กรมส่งเสริมการเกษตรจัดมะม่วง 600 กล่อง ส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ในภาคใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบความห่วงใยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาคใต้ จัดแพ็กมะม่วง 600 กล่องๆ ละ 5 กิโลกรัม รวม 3,000 กิโลกรัม ก่อนนำไปมอบให้ถึงที่

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดี ไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องเสียสละเวลาในการดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า ในส่วนของภาคใต้ได้รับมะม่วงแทนความห่วงใยจากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 600 กล่องๆ ละ 5 กิโลกรัม รวม 3,000 กิโลกรัม ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานแทนกรมส่งเสริมการเกษตร ในการส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยได้จัดสรรมอบให้กับ 6 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดสงขลา 150 กล่อง (750 กิโลกรัม) ภูเก็ต 120 กล่อง (600 กิโลกรัม) สตูล 100 กล่อง (500 กิโลกรัม) ปัตตานี 60 กล่อง (300 กิโลกรัม) ยะลา 70 กล่อง (350 กิโลกรัม) และจังหวัดนราธิวาส 100 กล่อง (500 กิโลกรัม) เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ แต่ละจังหวัดได้ไปมอบตามจุดต่างๆ ดังนี้


จังหวัดสงขลา จำนวน 150 กล่อง มอบให้โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาลหาดใหญ่ จุดคัดกรองประจำจังหวัด จำนวน 3 จุด หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอ วัดในจังหวัดสงขลา

จังหวัดภูเก็ต จำนวน 120 กล่อง มอบให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลป่าตอง โรงพยาบาลถลางโรงพยาบาลฉลอง โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่ และ ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต) จุดคัดกรองท่าฉัตรไชย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

จังหวัดสตูล จำนวน 100 กล่อง มอบให้โรงพยาบาลสตูล โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด่านคัดกรองทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลง และด่านคัดกรองอำเภอทุ่งหว้า

จังหวัดปัตตานี จำนวน 60 กล่อง มอบให้โรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลหนองจิก โรงพยาบาลทุ่งยางแดง ศูนย์กักกัน (นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลปัตตานี) และจุดคัดกรองจังหวัดปัตตานี (สนามกีฬา อบจ.)

จังหวัดยะลา จำนวน 70 กล่อง มอบให้โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอำเภอยะหา โรงพยาบาลบันนังสตา โรงพยาบาลรามัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อาสาสมัครรักษาดินแดน

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 กล่อง มอบให้โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ (มนร.) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จุดตรวจคัดกรองด่านชายแดนตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก จุดตรวจคัดกรองสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อ.เมืองนราธิวาส ศูนย์บริหารฯ โควิด-19 จังหวัดนราธิวาส (ศบค.) ด่านตรวจข้ามเขตจังหวัด 7 จุด โรงพยาบาลประจำอำเภอ 11 แห่งนายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานในสังกัด ได้ร่วมระดมทุนซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพส่งออกจากเกษตรกรแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงส่งออก ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 2 ตัน โดยมี นายมนตรี ศรีนิล นายกสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ในนามของสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว มอบมะม่วง จำนวน 1 ตัน รวมทั้งสิ้น 3 ตัน และขนส่งโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งคิดค่าบริการขนส่งในอัตราพิเศษ กก.ละ 2.50 บาท พร้อมบริการรับที่สวน โรงแพ็กและส่งถึงปลายทาง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...