xs
xsm
sm
md
lg

ปัตตานีประกาศคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 23 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปัตตานี - จังหวัดปัตตานีประกาศคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 23 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันนี้ (9 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยังคงมีตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มเป็นลำดับ ตามข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน พบมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 11 ราย จากยอดเดิม 55 ราย ปรับขึ้นเป็น 66 ราย

ล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ลงนามในหนังสือคำสั่งพิเศษ 18/2563 ลงวันที่ 6 เมษายน 63 ประกาศพื้นที่ที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันมิให้โรคนั้นแพร่ระบาดโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่น จึงห้ามประชาชนเข้าไปหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่เพื่อการรักษาพยาบาล การกู้ชีพ การกู้ภัย การขนส่งยาเวชภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค การสาธารณูปโภค การไปรษณียภัณฑ์ หรือกรณีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

โดยจังหวัดได้มีการประกาศหมู่บ้านดังกล่าว จำนวน 23 หมู่บ้าน จากพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดปัตตานี ได้แก่

1.อำเภอโคกโพธิ์ ในส่วนของ ม.6 ต.นาประดู่ และ ม.2 ต.ปากล่อ
2.อำเภอหนองจิก ในส่วนของ ม.4 ต.บางเขา ม.3 ต.ท่ากำชำ ม.1 ต.คอลอตันหยง และม.4 ต.ตุยง
3.อำเภอยะรัง ในส่วนของ ม.1, 3, 5 ต.เขาตูม ม.3, 4 ต.ปิตูมุดี ม.5 ต.ยะรัง ม.4 ต.สะดาวา และม.5 ต.เมาะมาวี
4.อำเภอสายบุรี ในส่วนของ ม.11 ต.ไทรทอง และ ม.3 ต.ดอนทราย
5.อำเภอสายบุรี ในส่วนของ ม.4 ต.มะนังดาลำ ม.8 ต.กะดุนง และ ม.3 ค.ตะบิ้ง
6.อำเภอเมือง ในส่วนพื้นที่ ม.8 ต.ตะลุโบ๊ะ
7.อำเภอยะหริ่ง ในส่วนของ ม.2 ต.ตันหยงจึงงา
8.อำเภอมายอ ในส่วนของพื้นที่ ม.5 ต.ลางา
9.อำเภอทุ่งยางแดง ในส่วนของพื้นที่ ม.6 ต.โต๊ะชูด (คุ้มกำปงบารู) ต.พิเทนSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...