xs
xsm
sm
md
lg

ปิดกิจการอื้อ! สัญญาณวิกฤต SME ลามตามการระบาดโควิด-19 หอการค้านครฯ ร่อนแถลงการณ์ด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
นครศรีธรรมราช - ปิดกิจการต่อเนื่องสัญญาณวิกฤต SME หอการค้านครศรีธรรมราช ร่อนแถลงการณ์เรียกร้องรัฐบาล เร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ จ่อยุติกิจการขาดสภาพคล่องรุนแรง

ที่สำนักงานหอการค้านครศรีธรรมราช นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้านครศรีธรรมราช และกรรมการบริหารหอการค้านครศรีธรรมราช ได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ด่วนถึงรัฐบาล เรียกร้องข้อเสนอแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการในวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งได้เตรียมประสานกับหอการค้าภาคใต้ และหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันหาทางนำเสนอต่อรัฐบาลในการหาช่องทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ประธานหอการค้านครศรีธรรมราช ระบุว่า ได้ทำแบบสอบถามความคิดเห็นสมาชิกหอการค้ากว่า 140 ราย พบข้อมูลที่สำคัญ คือ เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง รวมทั้งปัญหาการขาดรายได้จากการซื้อขายที่ชะลอตัวอย่างหนัก ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ของนครศรีธรรมราช หลายส่วนต้องหยุดกิจการลงชั่วคราว หลังจากที่ได้มีการสังเคราะห์ข้อมูล จึงมีข้อเสนอแนวทางในการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลถึงผู้ประกอบการใน 3 กรอบประเด็นหลักคือ

1.การลดภาระค่าใช้จ่าย โดยให้รัฐบาลพิจารณาชะลอการจ่ายอัตราภาษีต่างๆ เช่น ภาษีธุรกิจ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน ภาษีบำรุงท้องถิ่น เงินสมทบประกันสังคม โดยให้มีผลใช้เป็นระยะเวลา 12 เดือน

2.การเสริมสภาพคล่อง ให้สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจเร่งด่วน เสริมสภาพคล่องตามความจำเป็นของธุรกิจ เพื่อรักษาธุรกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ ในอัตราดอกเบี้ย 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ระยะเวลาสินเชื่อ 5 ปี การให้สินเชื่อหมุนเวียนทดแทน คือ การนำหนี้ที่ผู้ประกอบการชำระไปแล้วกลับมาเสริมสภาพคล่องไม่เกินวงเงินกู้เดิมที่เคยอนุมัติ รวมทั้งการขอผ่อนปรนเงื่อนไขหลักประกันการค้ำวงเงิน และหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ พร้อมเร่งรัดการอนุมัติในกรอบ 15 วัน

และ 3.การสนับสนุนนโยบายการเงิน โดยให้ใช้การแก้ไขสัญญาเงินกู้แทนการปรับโครงสร้างหนี้ตลอด 12 เดือนจากนี้ การปรับปรุงการบันทึกเครดิตบูโรกับลูกค้าที่ปรับปรุงแก้ไขสัญญากู้ในระหว่างวิกฤตการณ์นี้ให้เป็นไปตามปกติทุกราย

นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้านครศรีธรรมราช ยังกล่าวแสดงความเป็นห่วงถึงธุรกิจดั้งเดิมของนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้ประกอบการมีอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว จะไม่สามารถเดินต่อไปได้ เนื่องจากอายุของผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าสู่ระบบการกู้เงินหมุนเวียนได้แล้ว หลายรายที่หยุดกิจการชั่วคราวอาจต้องหยุดกิจการถาวร เนื่องจากไม่สามารถยื้อกับสถานการณ์ต่อไปได้ โดยสมาชิกหอการค้านครศรีธรรมราช ทุกคนเข้าใจในมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมการระบาดของโรค แต่ขณะเดียวกัน รัฐบาลต้องเตรียมมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้วย ไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาการล้มเหลวของเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายไป จะกลายเป็นว่าระบบเศรษฐกิจไทยจะไปอยู่ในมือของกลุ่มทุนขนาดใหญ่เพียงกลุ่มเดียว
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...