xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.ประสานสถานทูต-กงสุลหาทางช่วยแรงงานไทยในมาเลย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.เร่งหารือขับเคลื่อนศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ประสานสถานทูต-กงสุลในมาเลย์เพื่อรวบรวมข้อมูลแรงงานไทย เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจโรคโควิด-19 ในพื้นที่ชายแดนใต้

วันที่ (2 เม.ย.) พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประชุมขับเคลื่อนศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรคโควิด-19 เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 โดย พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าวว่า ศอ.บต.ได้ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และเมืองปีนัง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุดเกี่ยวกับแรงงานไทยในมาเลเซีย และเร่งประสานช่วยเหลือด้านอาหาร ถุงยังชีพ และขอความร่วมมือทุกส่วนที่ทราบข้อมูล เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในพื้นที่ โดยให้สภาสันติสุขตำบลร่วมกันหาแนวทางวางมาตรการการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันดูแลชุมชน รวมทั้งการเร่งประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษามลายูเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน รวมถึงบัณฑิตอาสาฯ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะต้องเฝ้าระวัง ป้องกันและดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...