xs
xsm
sm
md
lg

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บขส.ตะกั่วป่า พังงา ผู้ว่าฯ ประกาศปิดพื้นที่เสี่ยงแพร่โควิด-19 เพิ่มเติม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พังงา - เจ้าหน้าที่เร่งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและวัดอุณหภูมิร่างกายของประชาชนที่เดินทางในสถานีเดินรถ บขส.ตะกั่วป่า เพื่อป้องกันแพร่ระบาดโควิค-19 ด้านผู้ว่าฯ เตรียมประกาศจังหวัดพังงา ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง

ที่สถานีเดินรถ บขส.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ว่าที่ ร.อ.พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วป่า นายอภิชาติ โภคภิรมย์ หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตะกั่วป่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.บางนายสี และเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเมฆาตะกั่วป่า ได้นำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณสถานี บขส.ตะกั่วป่า ในศูนย์จำหน่ายอาหาร ช่องจำหน่ายตั๋ว ทางเดิน ที่นั่ง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งลานจอดรถ ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค-19 โดยการวัดอุณหภูมิแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจากรถทุกชนิดที่เดินทางเข้าออกสถานีเดินรถเพื่อสกัดกั้นป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


ด้าน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 5/2563 เพื่อพิจารณาร่างประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 7/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากยังพบการแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ และมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน ประกอบกับยังมีสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงาจึงมีมติเห็นชอบจากการประชุมในครั้งนี้ ให้ปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม ดังนี้

1.ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ในระดับประเทศจะคลี่คลาย ได้แก่ 1.1 ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง หรือร้านอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. 1.2 โรงแรมและรีสอร์ต หรือสถานที่อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน


2.ให้ยกเลิกความในข้อ 2 และข้อ 3 ของประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 3.ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศจังหวัดพังงา ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ที่พบการระบาดของโรค ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563

4.กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้ "ห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุช หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริกาขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภคอุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็น หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านขาเข้า ภายใต้เงื่อนไขว่า


เมื่อบุคคลดังกล่าวเดินทางออกไปจากจังหวัดพังงา ต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านขาออก และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอำเภอประจำด่านกำหนด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ปัองกัน และควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้จะมีความผิดและรับโทษตามกฎหมาย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...