xs
xsm
sm
md
lg

ผวจ.นราธิวาสกำชับห้ามกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้า หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
นราธิวาส - ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กำชับห้ามกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมาย

วันนี้ (1 เม.ย.) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของโรคโควิด-19 และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย พบว่า เริ่มมีการกักตุนสินค้าที่จำเป็นในพื้นที่ทุกจังหวัด

ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ได้ออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีสาระสำคัญ ห้ามผู้ใดกักตุนสินค้าซึ่งเป็นยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2562 หรือไม่ก็ตาม

การตั้งราคาสินค้าต้องเหมาะสมและเป็นธรรม ห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยอาศัยสถานกาณ์ ปิดป้ายแสดงราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลขไทยหรือเลขอารบิกโดยแสดงไว้ที่สินค้าจำหน่าย หรือบริเวณใกล้เคียงสินค้านั้น ในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย ให้จำหน่ายไม่สูงเกินราคาที่แสดงไว้

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า จะมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท กรณีฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมและกักตุนสินค้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยหากผู้ใดพบการกระทำความผิด หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ แจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส โทร.0-7351-4804 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส โทร.0-7364-2657 และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...