xs
xsm
sm
md
lg

เลขาธิการ ศอ.บต.ลงพื้นที่เยี่ยมโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อความมั่นคงที่เบตง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาธิการ ศอ.บต.ลงพื้นที่เยี่ยมโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง และการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนเบตง

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปยังโรงไฟฟ้าชีวมวลเบตง ตั้งอยู่ที่ กม.19 อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อศึกษาดูงานด้านพลังงาน โดยมี นายดุสิต สุวรรณ วิศวกรบริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (BGP) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงาน

นายดุสิต สุวรรณ วิศวกรบริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (BGP) กล่าวว่า แรกเริ่มของการตั้งโรงงานเพื่อการจ้างงาน ให้ชุมชนมีรายได้จากการจัดหาเชื้อเพลิงป้อนโรงงาน เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมไม้ แผนงานก่อสร้างโรงงาน ตุลาคม 2560 ถึงพฤษภาคม 2562 เริ่มทดลอง และใช้งานเดือนพฤษภาคม 2562 จากนั้นได้มีกำลังผลิตขายไฟให้แก่ กฟผ. เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานแก่เมืองเบตง รองรับความเติบโตด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจให้ดีขึ้น ประกอบกับเป็นเมืองต้นแบบที่มีการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน

วิศวกรบริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (BGP) กล่าวอีกว่า เป็นการลงทุนเพื่อคืนทุน และเราอยู่ได้ มีกำลังการผลิตโดยการจัดหาเชื้อเพลิงป้อนโรงงาน และรับซื้อเชื้อเพลิงจากชาวบ้าน ชุมชนได้ประโยชน์ มีรายได้เพิ่ม เกิดการจ้างงาน รายได้จากภาษีนำไปพัฒนาชุมชน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีแผนการบำบัดน้ำดี และน้ำเสียวนกลับมาใช้ซ้ำ ขี้เถ้าใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินสำหรับสวนผลไม้ในพื้นที่ อยู่ร่วมกับชุมชนแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เป็นโรงไฟฟ้าขนาด 7.5 เมกะวัตต์ บริหารงานภายใต้ บริษัท เบตง กรีน เพาเวอร์ จำกัด (BGP) เป็นโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัท (สัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 80) กับพันธมิตรท้องถิ่น ซึ่งตั้งอยู่ที่ กม.19 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลหลัก ได้แก่ ขี้เลื่อย เศษไม้จากต้นยางพาราเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลหลัก ทำสัญญาจำหน่ายไฟฟ้ากับ กฟผ. กำลังการผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ โดยได้เริ่มกำหนดเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...