xs
xsm
sm
md
lg

อุตสาหกรรมยะลาระบุกรณีลดพื้นที่โบราณสถาน “เขายะลา” ขึ้นกับการตัดสินใจของประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ยะลา - อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ระบุ การประกาศลดพื้นที่โบราณสถานเขายะลา จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน จะเลือกอนุรักษ์ภูเขายะลา หรือเสียสละเพื่ออุตสาหกรรมหินให้ราคาหินถูกลง ยืนยันจะไม่ปล่อยให้ทำเหมืองนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด

วันนี้ (10 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีคำประกาศลดพื้นที่โบราณสถาน “เขายะลา” ซึ่งทางอดีตอธิบดีกรมศิลปากร คือ นายอนันต์ ชูโชติ ได้ลงนามในคำประกาศลดพื้นที่ จำนวน 190 ไร่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 จนมีหลายฝ่ายรวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้เรียกร้องให้กรมศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการพิจารณาคำประกาศดังกล่าว

ขณะที่ นายสัมพันธ์ โฆษิต อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า พื้นที่เขายะลานั้นได้มีการประกอบอุตสาหกรรมหินมาเนิ่นนาน จากนั้นพระราชบัญญัติเหมืองแร่ ได้กำหนดให้หินเป็นแร่ ในปี พ.ศ.2510 ซึ่งที่จังหวัดยะลานั้นมีผู้ประกอบการเหมืองหินจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย โดยใน 3 ราย ได้อยู่ในเขตประกาศของกรมศิลปากร

ย้อนไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศให้ภูเขายะลา ตั้งอยู่ ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี กำหนดเป็นพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรม ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 บี เพื่อกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรม

จากนั้นต่อมา มีผู้ขอประทานบัตรเพื่อประกอบอุตสาหกรรมหิน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายมนู เลขะกุล ในเนื้อที่ 98 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2542 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 และห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงโม่หินสามแยกยะลา ในเนื้อที่ 46 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา มีอายุ 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2553

ต่อมา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2544 กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานภาพเขียนสีเขายะลาพื้นที่ 887 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ซึ่งการประกาศดังกล่าวนั้นทับพื้นที่แหล่งหินอุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศก่อนหน้าเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540

ต่อมา ปี 2545 มีการประทานบัตรเพิ่มอีก 1 แปลง ในพื้นที่ประกาศแหล่งหินอุตสาหกรรมภูเขายะลา คือ นายอับดุลลาเต๊ะ ยากัต เนื้อที่ 52 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา มีอายุ 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2545 จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
 


 
ต่อมา ปี 2553 นายมนู เลขะกุล ผู้ถือประทานบัตรได้ขออนุญาตใช้พื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสี เขายะลา เพื่อการทำเหมืองแร่ต่อกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 กรมศิลปากรได้พิจารณาอนุญาตให้ นายมนู เลขะกุล ได้พื้นที่โบราณสถานภาพเขียนสียะลา เพื่อการทำเหมืองแร่ต่อไป โดยให้เหตุผลความจำเป็นทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมอุตสาหกรรมพื้นที่และการเหมืองแร่ ได้อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรอีก 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

โดยต่อมา พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ได้ระบุว่า พื้นที่ที่กำหนดเป็นแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองต้องไม่ใช่เขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไว้ ว่าด้วยตามกฎหมายโบราณสถาน การประกอบอุตสาหกรรมหินจึงหยุดชะงัก เพื่อรอการพิจารณา จนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ได้มีประกาศจากกรมศิลปากร ที่แบ่งแยกพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมหินออกจากเขตโบราณสถาน

ส่วนในพื้นที่อุตสาหกรรมหิน ต.ลิดล อ.เมืองยะลา จ.ยะลา มีผู้ประกอบการรายอื่นที่ทำอุตสาหกรรมหินอยู่อีก 3 ราย แต่ในพื้นที่ที่ทำนั้นไม่ติดในเขตการประกาศของโบราณสถาน

นายสัมพันธ์ กล่าวอีกว่า ในกรณีของการประกาศลดพื้นที่โบราณสถานเขายะลา เพื่ออุตสาหกรรมหินนั้น อยู่ในการตัดสินใจของประชาชนว่าจะอนุรักษ์ภูเขายะลา หรือยอมเสียสละเพื่ออุตสาหกรรมหิน ให้เศรษฐกิจราคาหินลดลง เนื่องจากในปัจจุบันนั้นราคาหินที่จังหวัดยะลาแพง คิวหนึ่งประมาณ 500 กว่าบาท ในขณะที่ภาคกลางหรือที่อื่นนั้น คิวหนึ่งอยู่ที่ 200 กว่าบาท ซึ่งถ้าหากประชาชนยอมสละภูเขายะลา ก็จะทำให้ราคาหินถูกลง

ในส่วนประเด็นของการรุกล้ำพื้นที่เขตโบราณสถานนั้น นายสัมพันธ์ ระบุว่า การทำเหมืองนั้นจะอยู่ในการควบคุมของกรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่ ซึ่งจะมีการตรวจสอบอยู่ตลอดและจะไม่ปล่อยให้มีการทำเหมืองนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต โดยทุกเดือนจะมีการทำรายงานและการตรวจสอบโดยวิศวกรของกรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ซึ่งถ้ามีการทำรุกล้ำไปก็จะมีความผิดชัดเจน แต่ที่ผ่านมายืนยันว่า ยังไม่พบการทำอุตสาหกรรมรุกล้ำนอกเหนือพื้นที่ได้รับอนุญาต

ทั้งนี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดภาคใต้นั้น มีแหล่งอุตสาหกรรมหินอยู่จำนวนทั้งสิ้น 8 จังหวัด 12 แห่ง ได้แก่ ชุมพร 1 แห่ง สุราษฎร์ธานี 4 แห่ง นครศรีธรรมราช 2 แห่ง ตรัง 1 แห่ง สตูล 1 แห่ง พัทลุง 1 แห่ง สงขลา 1 แห่ง และยะลา 1 แห่ง
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...