xs
xsm
sm
md
lg

“ทวี สอดส่อง” ย้ำ รธน.60 บ่อเกิดการ “แทรกแซงความเป็นธรรม”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาธิการพรรคประชาชาติ ชี้ “รธน.’60” อาจเป็นบ่อเกิดการ “แทรกแซงความเป็นธรรม” ยกข้อความในจดหมายลาตายของผู้พิพากษา “คณากร เพียรชนะ” ตอกย้ำว่าน่าจะเป็นเรื่องจริง
 
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อ Tawee Sodsong กล่าวถึงการเสียชีวิตของ นายคณากร เพียรชนะ อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา โดยจั่วหัวด้วยข้อความว่า “รธน.’60” อาจเป็นบ่อเกิดการ “แทรกแซงความเป็นธรรม” ก่อนที่จะตามด้วยเนื้อหาว่า 
 
ข้อความตอนหนึ่งของจดหมายลาตายในเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านผู้พิพากษาคณากร ก่อนตัดสินใจใช้อาวุธยิงเข้าหัวใจที่บ้านพักส่วนตัวใน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ คือ
 
“...ในอดีตที่เราใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ที่ถูกร่างขึ้นโดย ส.ส.ร. ประชาชนและนักวิชาการทั้งหลายต่างยอมรับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเท่าที่ประเทศเราเคยมีมา ท่านคงสงสัยว่าขณะใช้รัฐธรรมนูญดังกล่าวทำไมจึงไม่ให้มีการตรวจร่างคำพิพากษาในศาลชั้นต้นเพราะอะไร หรือ ส.ส.ร.รู้ว่าการตรวจร่างคำพิพากษาในศาลชั้นต้นอาจเปิดโอกาสให้มีการแทรกแซงผลคำพิพากษาโดยอธิบดีผู้พิพากษาภาค...”
 
รธน.ปี 2560 เปิดโอกาสให้มีการ “แทรกแซงคำพิพากษา” ขึ้นได้ เพราะตัดถ้อยคำที่บัญญัติไว้ใน รธน.ปี 2540 ในส่วนศาลยุติธรรมตามมาตรา 249 วรรคสอง สาม สี่ และห้า ที่ป้องกันการแทรกแซงผลคำพิพากษาจากผู้บังคับบัญชาและเหตุอื่น ได้ถูกตัดทิ้งไปไม่มีบัญญัติไว้ใน รธน.ปี 2560 กล่าวคือ
 
“มาตรา 249 ผู้พิพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย วรรคสอง การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของผู้พิพากษาและตุลาการไม่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาตามลำดับชั้น วรรคสาม การจ่ายสำนวนคดีให้ผู้พิพากษาและตุลาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ วรรคสี่ การเรียกคืนสำนวนคดีหรือการโอนสำนวนคดีจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่จะกระทบกระเทือนต่อความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี วรรคห้า การโยกย้ายผู้พิพากษาและตุลาการโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษาและตุลาการนั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นการโยกย้ายตามวาระตามที่กฎหมายบัญญัติ เป็นการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เป็นกรณีที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือตกเป็นจำเลยในคดีอาญา”
 
คำกล่าวว่า รธน.ปี 2560 เกิดจากเป้าประสงค์หลักเพื่อสืบทอดอำนาจของ “นักปฏิวัติรัฐประหาร” จึงทำให้เนื้อหาที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ความยุติธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้อยค่าต่ำกว่า รธน.ปี 2540 ที่ร่างขึ้นโดย “สภาร่างรัฐธรรมนูญ” หรือ “ส.ส.ร.” ที่ถูกขนานนามว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”
 
การสละชีวิตของผู้พิพากษาคณากร ขอแสดงความเสียใจกับภรรยา บุตรและครอบครัว แต่ท่านคณากรได้ผดุงความยุติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง แม้วาระสุดท้าย “จดหมายลาตาย” ของท่านได้ประกาศให้สังคมรู้ว่า คุณค่าและประโยชน์ของ รธน.ปี 2540 ที่ร่างโดยประชาชนว่า “เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด” เพราะเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย รวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้แทรกแซงความยุติธรรมจากคำพิพากษายังมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...