xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.ภูเก็ตส่งเสริมการสร้างสุขภาพทั่วเกาะ จับมือภาคีเครือข่ายจัดกรรมการ “หมอภูเก็จชวนวิ่ง Phukej Healthy Road”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รณรงค์ส่งเสริมการสร้างสุขภาพทั่วทั้งเกาะภูเก็ต จับมือภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “หมอภูเก็จชวนวิ่ง Phukej Healthy Road” ระยะทาง 150 กม.

เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ (27 ก.พ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอ ชมรมวิ่งต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมหมอภูเก็ตชวนวิ่งรอบเกาะ Phukej Healthy Road โดยมีนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จังหวัดภูเก็ต ได้มีมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด เรื่อง ภูเก็ตเมืองออกกำลังกาย-เล่นกีฬา และกำหนดให้มีการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลในปี พ.ศ.2562-2564 โดยในปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง โรงพยาบาลป่าตอง และเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำกิจกรรมการวิ่ง หมอภูเก็ตชวนวิ่ง Phuket Health Series Run วิ่งวัดใจ BMI 9 เดือน 9 กิโล จำนวน 4 ซีรีส์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มีประชาชนเข้าร่วมวิ่งกว่า 10,000 คน และสามารถลดดัชนีมวลกาย BMI ลงได้อย่างเป็นรูปธรรม จนได้รับโล่บุคคลต้นแบบ Healthy Idol ครอบครัวต้นแบบ Family Healthy Idol ชมรมต้นแบบ Clup Healthy Idol และองค์กรต้นแบบ Agency Healthy Idol

เพื่อความต่อเนื่อง ยั่งยืนของกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายดังกล่าว ปี 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดกิจกรรมหมอภูเก็จชวนวิ่งรอบเกาะ Phukej Healthy Road ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสร้างสุขภาพทั่วทั้งเกาะภูเก็ต ภายใต้แนวคิด Phuket Active เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้ประชาชนลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังทั้งหลาย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด

หมอภูเก็จชวนวิ่งรอบเกาะ Phukej Healthy Road เป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนกิจกรรมทางกาย ภายใต้นโยบาย ภูเก็ตนี้ที่ฉันรัก ประเด็น Phuket Active เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน หัวใจและหลอดเลือด ด้วยการวิ่งรอบเกาะภูเก็ต โดยมีนักวิ่งแกนหลักเป็นผู้นำวิ่งผลัด 3 ทีมๆ ละ 100 คน รวม 300 คน กำหนดวิ่ง 18 Stage เฉลี่ย Stage ละ 7 Km. และมีประชาชนเข้าร่วมวิ่งสมทบทุกๆ ระยะทาง 2 Km 40 จุดๆ ละ 100-200 คน จำนวน 2 วัน 21-22 มีนาคม 2563 วันที่ 1 เริ่มจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผ่านตำบลวิชิต ฉลอง ราไวย์ กะรน ป่าตอง กมลา เชิงทะเล สาคู สิ้นสุดที่อุทยานแห่งชาติในยาง วันที่ 2 เริ่มจากอุทยานแห่งชาติในยาง ไปสะพานสารสิน กลับมาตำบล ไม้ขาว ป่าคลอก เทพกระษัตรี ศรีสุนทร เกาะแก้ว รัษฎา เทศบาลนครภูเก็ต สิ้นสุดที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รวมระยะทางรอบเกาะ 150 กิโลเมตร คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน


นพ.ธนิศ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมในครั้งนี้มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ตั้งแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล และ อบต.ที่รับเป็นเจ้าภาพตามจุดผลัดนักวิ่ง นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ร่วมวิ่ง สนับสนุนยานพาหนะ อาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเส้นทางรอบเกาะ 150 กิโลเมตร ได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ นำประชาชนออกมาร่วมวิ่งทุกๆ ระยะ 2 กิโมเมตร กว่า 40 จุดๆ ละ 100 คน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดกิจกรรมทางกาย ปลูกฝังพฤติกรรมการสร้างสุขภาพ และสร้างกระแสสังคมด้านการออกกำลังกาย นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาสาสมัครมาเป็นทีมวิ่งแกนหลัก เพื่อเป็นต้นแบบการออกกำลังกายให้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน

ในส่วนของชมรมวิ่ง Phukej Healthy Road ได้รับการสนับสนุนจากชมรมวิ่งในจังหวัดภูเก็ต ส่งสมาชิกมาเป็นนักวิ่งแกนหลักร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อเป็นต้นแบบชักชวนให้ประชาชนมาวิ่งออกกำลังกาย ให้เกิดความรัก ความรู้สึกที่ดี มีความชื่นชอบการวิ่งเพื่อสุขภาพ รักในการออกกำลังกาย ได้รับความร่วมมือจากหลายชมรม ซึ่งเชื่อว่าประสบการณ์ดีๆ จากนักวิ่งแกนหลักจะส่งผ่านไปยังสมาชิกในชุมชนต่อไป

“คนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นบุคคลที่สร้างประวัติศาสตร์การสร้างสุขภาพของเกาะภูเก็ต เนื่องจากเป็นการจัดครั้งแรก และจัดวิ่งทั่วทั้งเกาะภูเก็ต จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน พ่อค้า ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกัน ทางหมอภูเก็ตชวนวิ่งรอบเกาะ Phukej Healthy Road มีเหรียญประวัติศาสตร์แก่ผู้สร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย” นพ.ธนิศ กล่าวทิ้งท้าย


ด้านผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม นำโดยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวเสริมว่า กิจกรรมหมอภูเก็ตชวนวิ่งรอบเกาะ Phukej Healthy Road เป็นกิจกรรมที่ดี ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่และได้ดำเนินงานตรงนี้มาตลอด ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลทุกแห่งยินดีที่จะสนับสนุน โดยจะนำผู้บริหารร่วมวิ่งเป็นแกนหลักนำบุคลากรของหน่วยงาน ประชาชนในพื้นที่ออกมาร่วมวิ่งอย่างแน่นอน รวมถึงได้สนับสนุนยานพาหนะนำส่งนักวิ่ง บริการน้ำดื่ม ผลไม้ให้แก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และจะนำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพในด้านอื่นๆ ต่อไป ภายใต้แนวนโยบาย Phuket Active ซึ่งเรามีกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น-พื้นที่ หรือกองทุนสุขภาพตำบลเป็นกลไกการขับเคลื่อนงาน ในช่วงที่ผ่านมา มีการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง Phukej Healthy Road จะเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดกระแสในวงกว้างเพิ่มขึ้น จึงยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่

ทางด้านแกนนำชมรมวิ่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวยืนยันความตั้งใจที่เข้าร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างสุขภาพของเกาะภูเก็ต โดยให้ความเห็นว่ากิจกรรมหมอภูเก็ตชวนวิ่งรอบเกาะ Phukej Healthy Road จะเป็นการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจในการวิ่ง ว่า ส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างไร วิ่งแล้วได้อะไร วิ่งแล้วมีความสุขตรงไหน ทำไมถึงต้องออกมาวิ่ง ชมรมวิ่งในจังหวัดภูเก็ตจึงรวมตัวอาสามาเป็นนักวิ่งแกนหลักร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข นำประชาชนมาวิ่งออกกำลังกาย ภายใต้กติกา วิ่งช้าๆ วิ่งสวยๆ วิ่งไปยิ้มไป วิ่งให้มีความสุข เราหวังว่ากิจกรรมวิ่ง Phukej Healthy Road ในครั้งนี้จะเป็นสื่อกลางสร้างกระแสการวิ่งออกกำลังกายที่ต่อเนื่อง ยั่งยืนตลอดไป

ทางด้านผู้แทนหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอ ได้รายงานความก้าวหน้าถึงความพร้อมนำมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมวิ่งออกกำลังกายกับขบวนวิ่งรอบเกาะ Phukej Healthy Road ทั้ง 2 วัน โดย รพ.สต.ทุกแห่ง จะนำประชาชนทุกเพศวัยเข้าร่วมวิ่งทุกๆ ระยะ 2 กิโลเมตร รวม 40 จุดตลอดเส้นทางวิ่งรอบเกาะ ทั้ง 2 วัน ซึ่งขณะนี้ประชาชนมีความตื่นตัว และมีความพร้อมอย่างเต็มที่ มีการฝึกซ้อมและเตรียมอุปกรณ์ เตรียมร่างกายรอวันจัดกิจกรรม 21-22 มีนาคม 2563 เชื่อว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามแน่นอน และจะส่งผลดีต่อพฤติกรรมสร้างสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...