xs
xsm
sm
md
lg

เผยแพร่และแจกจ่ายแล้ว “คู่มืออาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนหญิงรุ่นใหม่”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
“มูลนิธิผสานวัฒนธรรม” จัดทำ “คู่มืออาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนหญิงรุ่นใหม่” เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานในทุกพื้นที่ขัดแย้ง ดาวน์โหลด หรือขอเป็นเล่มได้นับแต่บัดนี้
 .
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมจัดทำ “คู่มืออาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนหญิงรุ่นใหม่” เพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานในพื้นที่ขัดแย้ง ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน และช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเน้นการให้ความเข้าใจเรื่องหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษ
 

ปกหนังสือ คู่มืออาสาสมัครนักสิทธิมนุษยชนหญิงรุ่นใหม่
 
คู่มือฉบับนี้เขียนขึ้นจากนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และอาสาสมัครนักปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนใต้ โดยได้รวบรวมประสบการณ์การทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิในประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อให้อาสาสมัครหญิงนำไปใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/2Ow0vSV หรือติดต่อรับเป็นเล่มได้ที่ สำนักงานกลุ่มด้วยใจ จ.ปัตตานี สำนักงานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษ (JASAD) จ.ปัตตานี เครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP) จ.ยะลา ตัวแทนเครือข่าย CIVIC WOMEN สำนักงานมูลนิธินูซันตารา จ.ยะลา สำนักงานศูนย์ทนายความมุสลิม จ.ยะลา สำนักงานศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และเครือข่ายปกป้องเด็กชายแดนใต้ (CPN)
 
 
ดาวน์โหลด "คู่มืออาสาสมัครนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนใต้" ได้ที่นี่
http://bit.ly/2Ow0vSV
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...