xs
xsm
sm
md
lg

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้ชาวไทยเชื้อสายจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

เมื่อคืนที่ผ่านมา ที่ศาลเจ้าจ่ายเฮงเกียง (เล่าเอี๊ยะก๋ง) ตลาดสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นให้แก่ชาวไทยเชื้อสายจีน เพื่อการพัฒนา และแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเป็นการเชื่อมสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับประชาชนเชื้อสายจีนที่อยู่ในพื้นที่ อ.สายบุรี และอำเภอใกล้เคียงอีกด้วย

โดยชมรมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนใน อ.สายบุรี จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรักความสัมพันธ์อันดี และเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนใน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ให้คงอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดไป โดยครั้งนี้มี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมการปกครอง) นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการปัตตานี นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอสายบุรี นายพสิษฎ์ อโนทัยสถาพร ประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีน เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนประชาชนเชื้อสายจีนในพื้นที่ อ.สายบุรี และอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 500 คน
 


 
ในการนี้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ศอ.บต. ให้ความสำคัญกับเชื้อชาติ และศาสนาในการให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้เน้นถึงจำนวนหรือปริมาณ เพราะเชื้อชาติหรือศาสนา เป็นเรื่องที่ไม่สามารถบังคับหรือเลือกได้ ต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันในทุกศาสนา และเชื้อชาติที่มีอยู่ เพื่อให้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้พหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน โดยสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นได้ชัดเจน คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู และภาษาจีน ซึ่งภาษาเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรได้รับการส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้สืบไป

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการแสดงจากน้องๆ เยาวชนในโรงเรียนหยั่วนำมูลนิธิ การแสดงของน้องๆ ไชน่าทาวน์สายบุรี และการแสดงความสามารถของน้องๆ เยาวชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการมอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.สายบุรี ให้ได้มีความสุขอีกด้วย
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...