xs
xsm
sm
md
lg

เลขาธิการ ศอ.บต.เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนแห่งใหม่ที่เบตง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - เลขาธิการ ศอ.บต. เยี่ยมชมการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อน และน้ำตกแห่งใหม่ ในพื้นที่บ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการปรับภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนแห่งใหม่ ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของบ้านนากอ ที่อยู่ในพื้นที่ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บ่อน้ำร้อน โดยจะเน้นให้มีต้นไม้ที่เป็นร่มเงา เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างอาคารที่พักให้เป็นแบบศิลปะมลายู ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วย
 


 
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวในระหว่างการเยี่ยมชมการดำเนินงานก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่า บ่อน้ำร้อนแห่งใหม่นี้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เพราะพื้นที่แห่งนี้ นอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ยังมีสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีชาติพันธุ์อันหลากหลาย เพราะพื้นที่แห่งนี้มีทั้งชาวไทยพุทธ มุสลิม จีน และโอรังอัสลี (ชนเผ่ามานิ) อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยอยากให้ทุกคนร่วมกันรักษาธรรมชาติ เราจะต้องเร่งปลูกต้นไม้มีความสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะดุดตาแก่ประชาชนต่างพื้นที่ให้มีความน่าสนใจ โดยจะนำความโดดเด่นของชุมชนแห่งนี้สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รู้ถึงความมหัศจรรย์ของพื้นที่

นอกจากนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. เร่งผลักดันให้ชุมชนรอบๆ บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ประมาณ 400 ครัวเรือน จะต้องมีอาชีพที่มั่นคง เพราะเป้าหมายหลักคือคนในพื้นที่จะต้องมีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งรัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับชุมชนบ้านนากอเตรียมผลักดันบ่อน้ำร้อน และน้ำตกแห่งใหม่นี้เข้าสู่โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเน้นความเป็นธรรมชาติดั้งเดิม และคงความเป็นเอกลักษณ์น้ำตกอย่างแท้จริงต่อไป
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...