xs
xsm
sm
md
lg

สุราษฎร์ฯ เตรียมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สุราษฎร์ธานี - จังหวัดสุราษฎร์ธานี แถลงข่าวเตรียมจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโยโลยีสุราษฎร์ธานี 16-19 กุมภาพันธ์นี้

วันนี้ (8 ก.พ.) ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 41 “บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก ดอกจิกงามเหลือ ถ้ำเสือเกษตรแฟร์ 41” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

โดยเป็นกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตรจากทั่วประเทศ ที่ได้มาร่วมการประชุมเพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาการเกษตร การแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจากทั่วประเทศ ตลอดจนมีการเชิดชูเกียรติสมาชิก อกท. และหน่วย อกท. ที่มีผลงานดีเด่นในปีการศึกษานี้ และที่สำคัญที่สุด องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด


ทั้งนี้ กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ภายใต้การดำเนินงานขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนการสอนในระบบอาชีวศึกษาเกษตร เพราะการดำเนินกิจกรรมต่างๆ จะให้นักเรียน นักศึกษาได้เป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง (Learning by Doing) ครบทุกกระบวนการ โดยมีครู อาจารย์เป็นผู้ให้คำปรึกษาคำแนะนำและอำนวยความสะดวก ดังหลักการขององค์การที่ว่า “องค์การเป็นของสมาชิก ดำเนินงานโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คำแนะนำ” นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรจึงมีโอกาสได้รับการฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ในทุกด้าน เช่น ด้านการทำงานร่วมกัน ด้านการเป็นผู้นำ ด้านวิชาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และสังคม เป็นต้น และเมื่อจบการศึกษาก็จะเป็นผู้ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะอยู่ในสังคมในฐานะผู้ประกอบการยุคใหม่ หรือบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในองค์การต่างๆ ต่อไปในอนาคต


นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า งาน อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 41 “บัวผุดสวย รวยเขาเสียบหมอก ดอกจิกงามเหลือ ถ้ำเสือเกษตรแฟร์ 41” โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ นับเป็นหนทางหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรในอนาคต ที่จะออกไปเป็นผู้นำชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยให้สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้มีโอกาสแสดงผลงานทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ ตลอดจนการแสดงผลงานความก้าวหน้าของการพัฒนาการเกษตรของชาติ จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่อสาธารณชน อีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย นับว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง


ด้าน ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ประธานคณะกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์การของนักศึกษาที่ดำเนินการโดยนักศึกษา เพื่อนักศึกษา และโดยนักศึกษา โดยในแต่ละปีได้กำหนดให้มีการจัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติปีละ 1 ครั้ง และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากระดับหน่วย คือ แต่ละวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมดังกล่าว และคัดเลือกตัวแทนมาแข่งขันและเข้าร่วมในระดับภาค ซึ่งมี 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เฟ้นหาผู้ชนะเลิศในการนำเสนอผลงานวิชาการ ทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนการประกวดการแข่งขันต่างๆ จนเป็นตัวแทนระดับภาคและมาร่วมแข่งขันในระดับชาติ โดยสถานที่ในการจัดงานจะหมุนเวียนไปแต่ละภูมิภาค ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 41 โดยในครั้งแรกได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ.2523 และได้ดำเนินต่อเนื่องมาทุกปี และการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติครั้งที่ 8 ในปี พ.ศ.2530 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้


จากในหลวงรัชกาลที่ 10 ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมนครสวรรค์ และต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ในปี พ.ศ.2533 ณ วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี เป็นต้นมา และเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานจนถึงปัจจุบันนี้ การจัดงาน อกท. มุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรได้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และมุ่งหวังให้เป็นเวทีในการแสดงออกถึงทักษะความสามารถด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการเพื่อความเป็นเลิศ พร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำเกษตรในอนาคตที่มีศักยภาพและนำพาสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี มีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสมาชิก อกท. จากทั่วประเทศ และจากต่างประเทศที่มาร่วมงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับชาติ ครั้งที่ 41 ในครั้งนี้ โดยวิทยาลัยฯ ได้เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่จัดการแข่งขัน สถานที่จัดการประกวดและสถานที่จัดการแสดง และมีการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ วิทยาลัยฯ ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สอศ.พร้อมด้วยองค์กรทุกภาคส่วนได้ทุ่มเทกำลังอย่างเต็มความสามารถที่จะถวายการต้อนรับ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์อุปถัมภ์ขององค์การฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการฯ ระดับชาติครั้งที่ 41 ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และถือเป็นโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งของสมาชิก อกท. และประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียงที่จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด

น.ส.สมสมัย เพ็งกระจ่าง นายกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า นายก อกท. ระดับชาติในฐานะที่เป็นผู้นำของนักเรียน นักศึกษาอาชีวเกษตร และในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ระดับชาติ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับสมาชิกและจะช่วยสนับสนุนเติมเต็มให้คณะกรรมการจัดงานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน และทั้งนี้จะเป็นผู้ดำเนินการสร้างสรรค์ให้บรรยากาศของงานมีความสนุกสนาน เกิดความประทับใจแก่สมาชิกของ อกท. ในทุกๆ มิติ และถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่สมาชิก อกท.จากทุกหน่วย จำนวน 52 หน่วย ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านทักษะและประสบการณ์ต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกแต่ละหน่วย อีกทั้งยังเป็นการให้สมาชิกได้เปิดโลกทัศน์และมีมุมมองใหม่ๆ เพื่อนำกลับไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยและวิทยาลัยของตนเองสืบไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...