xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในโอกาสลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องรับรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะผู้บริหารของ ศอ.บต. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับ นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และคณะในหลายประเด็น โดยเฉพาะบทบาทการดำเนินงานของ ศอ.บต. ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการพัฒนาตามโครงการสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในการสร้างสันติสุข และการส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ จชต.
 


 
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ในนามตัวแทนของรัฐบาลไทยที่ประจำอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความยินดีอย่างยิ่งที่คณะฯ ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนในพื้นที่ สำหรับบทบาทสำคัญของ ศอ.บต. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานทั้งปวงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติที่ได้กำหนดไว้ ทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เสริมสร้างความมั่นคงในฐานราก พัฒนาอาชีพ และการศึกษาให้มีความเข้มแข็งภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เพิ่มโอกาสการมีงานทำ สร้างความเท่าเทียม ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจให้มีความก้าวกระโดดในทุกมิติ

โดยที่ผ่านมา สามารถนำนักลงทุนเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตจะมีการขยายเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงได้พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่หลากหลายจากการสร้างสนามบินเบตง และยกระดับสนามบินนานาชาติของจังหวัดนราธิวาสในอนาคตด้วย
 


 
ด้าน นายฌัก ลาปูฌ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กล่าวว่า ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ครั้งนี้สื่อสารไปยังรัฐบาลกลางของประเทศฝรั่งเศส รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงในพื้นที่ ที่ผ่านมา ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและปัตตานี กอ.รมน.ภาค 4 นักวิชาการ ผู้นำศาสนา และภาคประชาสังคม ซึ่งพบว่าทุกหน่วยงานพูดถึงความสำคัญของ ศอ.บต. ในการเป็นหน่วยหลักที่ส่งเสริมการพัฒนาทุกด้านในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม จากการพูดคุยคณะฯ มีความเข้าใจในบทบาทการทำงานของ ศอ.บต.มากยิ่งขึ้น โดยคณะฯ มองว่า การทำงานในพื้นที่ที่มีความละเอียดอ่อนจะต้องใช้ประสบการณ์ในการเข้ามาแก้ไขปัญหาร่วมกัน และจากการที่ ศอ.บต. มีการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานกับทุกภาคส่วน เชื่อมั่นว่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ปัญหามีทางออก และได้รับการแก้ไขอย่างสมดุล สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคตต่อไป
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...