xs
xsm
sm
md
lg

ชาวลำทับยื่นหนังสือถึง “พิธา” จี้ตรวจสอบขอประทานบัตร-คุกคามแกนนำค้านเหมืองแร่เขาพลู จ.กระบี่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - ชาวบ้านยื่นหนังสือถึง “ส.ส.พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” ประธานกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รัฐสภา เพื่อให้ตรวจสอบการขอประทานบัตร และการคุกคามแกนนำค้านเหมืองแร่เขาพลู อ.ลำทับ จ.กระบี่

ตามที่บริษัท ภูทองอันดา จำกัด ทำการขอประทานบัตรเพื่อสัมปทานเหมืองแร่โดโลไมต์เขาพลู ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ทั้งที่ภูเขาลูกดังกล่าวไม่ได้อยู่ในการประกาศแหล่งหินของกรมทรัพยากรธรณีมาก่อน จึงทำให้ชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกกังวลว่า โครงการดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ ต.เขาแดง จึงทำให้ชาวบ้านมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำทับ ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันปกป้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน อ.ลำทับ และพื้นที่โดยรวมของ จ.กระบี่

ปลายปี พ.ศ.2562 มีการติดประกาศโดยเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องถิ่น เรื่องเรียนเชิญเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นการขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ ซึ่งประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง โดยบริษัท ภูทองอันดา จำกัด ได้ทำการยื่นคำขอประทานบัตรเหมืองแร่โดโลไมต์ ทำให้กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำทับ มีความเป็นห่วงว่า หากมีการปล่อยให้มีการดำเนินการดังกล่าว ก็จะนำไปสู่การอนุญาตให้มีการสัมปทานเขาลูกนี้ในที่สุด และเชื่อว่าจะส่งผลกระทบต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จึงทำให้ชาวบ้านใน ต.เขาแดง ทั้ง 14 หมู่บ้าน กว่า 600 คน ที่อาศัยอยู่รายรอบบริเวณพื้นที่เขาพลู ได้ออกมาแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยต่อการดำเนินการดังกล่าว
 


 
และในโอกาสเดียวกันนี้ ได้มีการจัดเวทีสภาองค์กรชุมชนตำบลเขาแดง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 ซึ่งในเวทีดังกล่าวมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง ในโอกาสนี้ ได้มีการให้ข้อมูล และข้อเท็จจริงของขั้นตอนการประทานบัตรของบริษัท ภูทองอันดา จำกัด อย่างครบถ้วน สุดท้ายของการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หยุดกระบวนการให้ประทานบัตรของบริษัท ภูทองอันดา จำกัด อย่างไม่มีเงื่อนไข พร้อมกันนี้ ได้ตกลงร่วมกันว่าจะร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ผืนป่า ภูเขา และจะขับเคลื่อนพัฒนาภูเขาแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และการท่องเที่ยวของชุมชนในอนาคต

หลังจากการแสดงจุดยืนของประชาชน และกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำทับ ที่ออกมาปกป้องพื้นที่ และแสดงความไม่เห็นด้วยในครั้งนั้น ได้มีการข่มขู่คุกคามแกนนำกลุ่มอนุรักษ์ฯ โดยการใช้อาวุธปืนยิงใส่บ้านที่อยู่อาศัยของ นายพิศิษฎ์ เป็ดทอง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 จนทำให้เกิดความตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุในครั้งนี้เป็นที่รับรู้ของชาวบ้านในพื้นที่ว่ามีที่มาจากการออกมาคัดค้านการขอประทานบัตรของบริษัทดังกล่าว เนื่องด้วยทุกคนทราบดีว่า นายพิศิษฎ์ เป็นคนดีที่ไม่ได้มีข้อขัดแย้งกับใครมาก่อน อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มได้เสนอให้มีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าตำรวจที่สถานีตำรวจภูธรลำทับ จ.กระบี่ ไว้ก่อน เพื่อเป็นหลักฐาน และเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ดังนั้น จึงมีข้อเสนอให้คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ทำการตรวจสอบ ดังนี้ (1) ขอให้ตรวจสอบกระบวนการ และขั้นตอนการยื่นคำขอประทานบัตรเหมืองแร่โดโลไมต์ ของบริษัท ภูทองอันดา จำกัด ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ (2) ขอให้ติดตามความคืบหน้าคดีความจากเหตุการณ์ยิงข่มขู่แกนนำกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลำทับ และรวมถึงการตรวจสอบพฤติการณ์คุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพื้นที่ จากการออกมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 


 
การจัดเวที “สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน” เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานี้ มีเป้าหมายที่ต้องการจัดเสวนาเพื่อให้ข้อมูล และให้ความรู้ต่อสิทธิหน้าที่ และเสรีภาพของประชาชนต่อผลกระทบจากนโยบาย หรือโครงการของรัฐ โดยได้เชิญนักการเมืองท้องถิ่น ผู้แทนพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ และตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ซึ่งมีชาวบ้านเข้าร่วมจำนวนมาก และในโอกาสนี้ ทางกลุ่มได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับภาคีต่างๆ ที่เข้าร่วมเวที โดยมีการแสดงเจตนาร่วมกันว่าจะร่วมกันปกป้องสิทธิชุมชนและเสรีภาพของประชาชนต่อการบริหารจัดทรัพยากร โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนว่า โดยจะยึดแนวทางตามมติที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลดินแดง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 ทุกประการ และจะร่วมกันขับเคลื่อนทุกวิถีทาง ภายใต้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมต่อไป

พร้อมกันนี้ ได้มีการยื่นหนังสือถึงกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รัฐสภา เพื่อให้ตรวจสอบการขอประทานบัตรเหมืองแร่เขาพลู อ.ลำทับ จ.กระบี่ ของบริษัท ภูทองอันดา จำกัด รวมถึงให้ตรวจสอบถึงเหตุการณ์ข่มขู่คุกคามที่เกิดขึ้นกับ นายพิศิษฎ์ เป็ดทอง ที่ถูกกลุ่มคนไม่ทราบชื่อเข้าบุกรุก และยิงเข้าใส่บ้านในยามวิกาล ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจดำเนินไปอย่างถูกต้องชอบธรรมต่อไป ซึ่งหนังสือนี้ได้ยื่นผ่าน นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ และผู้แทนพรรคภูมิใจไทยประจำจังหวัดกระบี่
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...