xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้ประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นจัดการประมงและทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้ประกาศเจตนารมณ์ มุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างความร่วมมือในการจัดการประมงและทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน

วันนี้ (27 ม.ค.) สมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้ ได้มีการรวมตัวกันของสมาชิกจาก 10 จังหวัดภาคใต้ และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในโอกาสการประชุมสมัชชาสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้ ณ สวนสาธารณะหาดราไว ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยมีใจความดังนี้

พวกเราสมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้ ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้หญิงประมงพื้นบ้านที่มีการขับเคลื่อนการทํากิจกรรมในการรักษาฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกร่วมดําเนินการใน 10 จังหวัดของภาคใต้ คือ สตูล สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง สุราษฎร์ธานี ระนอง กระบี่ พังงา และปัตตานี และพันธมิตรเครือข่ายประมงจากจังหวัดในภาคตะวันออก คือ จังหวัดตราด

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างความร่วมมือในการจัดการประมงและทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน เครือข่ายผู้หญิงประมงพื้นบ้านภาคใต้ที่ได้มารวมตัว ณ ที่นี้ ขอประกาศเจตนารมณ์ไว้ ณ ที่นี้ว่า

1.เราจะร่วมขับเคลื่อนปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นฐานอาหาร ฐานชีวิต สังคม เศรษฐกิจ เป็นความมั่นคงด้านครอบครัว และชุมชนของเรา
2.เราจะร่วมขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งชุมชนชายฝั่งทุกจังหวัด
3.เราจะร่วมสร้าง และผลักดันให้การผลิตอาหารทะเลที่ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสําหรับผู้บริโภคทุกคน
4.เรายืนยันร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อน และประสานการทํางาน พัฒนานโยบายร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และภาคีต่างๆ เพื่อให้เกิดนโยบายที่ตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับประมงพื้นบ้านให้รับรองสิทธิประมงพื้นบ้าน และสิทธิความเท่าเทียมและเป็นธรรมของผู้หญิงประมง และชาวประมงพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรม

พวกเราสมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้จะยึดมั่น ยึดถือในคําประกาศนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทํางานของพวกเราต่อไปSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...