xs
xsm
sm
md
lg

ศอ.บต.ประชุมร่วมกรมเจ้าท่าหารือแนวทางพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศอ.บต.ร่วมกับกรมเจ้าท่า ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 และการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อผลักดันให้เกิดเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และประโยชน์ต่อประชาชน

วันนี้ (17ม.ค.) ที่โรงแรมบุรีศรีภูบูติก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะ ในโอกาสประชุมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 และการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจของกรมเจ้าท่า โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายชนธัญ แสงพุ่ม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 


 
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ในส่วนของทิศทางการพัฒนาภาคใต้โดยรวม ศอ.บต. ได้มีการปักหมุดเมืองต้นแบบไว้ 3 แห่ง ทั้งนี้ ศอ.บต.ได้มีการผลักดันให้เกิดเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งเป็นเมืองต้นแบบที่ 4 เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เกิดการสร้างงานและการผลิตอุตสาหกรรมทั้งระบบ ที่สำคัญคือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการขนส่งท่าเรือน้ำลึก เพื่อเชื่อมโยงเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งทางน้ำ รวมทั้งเชื่อมต่อเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนให้เกิดการเชื่อมโยงไปยังการผลิตภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำและทางอากาศ เพื่อให้วงจรการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและหารือในประเด็นต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเตรียมรองรับระบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาชน ชุมชน สังคม ที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโอกาสที่ดีของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...