xs
xsm
sm
md
lg

นราธิวาสจัดงานวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2563

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
นราธิวาส - จังหวัดนราธิวาสจัดงานวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับความสนุกสนาน เสริมทักษะการเรียนรู้ ตลอดจนส่งมอบกำลังใจ ความปรารถนาดี จากทุกภาคส่วนเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัว

วันนี้ (9 ม.ค.) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดงานวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ ประจำปี 2563 จังหวัดนราธิวาส ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีกลุ่มเด็กพิเศษซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชานุเคราะห์ ในทุกพระองค์ และกลุ่มเด็กพิเศษจากแต่ละอำเภอในพื้นที่ จำนวน 130 ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรม

นาวาตรีหญิง โนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า จังหวัดนราธิวาสมีเด็กพิเศษที่พิการตั้งแต่กำเนิดและพิการภายหลังอยู่เป็นจำนวนมาก ครอบครัวเด็กพิเศษขาดโอกาสที่จะเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ โอกาสในการเรียนรู้ การเข้าร่วมสังคม การปฏิสัมพันธ์ในกลุ่ม ทำให้เด็กหลายคนขาดกำลังใจและความมั่นใจในตัวเอง
 


 
เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมวันเด็กสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออก เสริมทักษะการเรียนรู้ มีสุขภาพจิตที่ดี ที่สำคัญคือ การสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และเป็นกิจกรรมที่ส่งมอบกำลังใจให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กพิเศษ รวมถึงส่งกำลังใจความปรารถนาดีจากทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวอีกด้วย 

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประธานได้อ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี ผู้ปกครองและเด็กพิเศษร่วมขับร้องเพลงพระราชาในนิทาน และเพลงหน้าที่เด็ก ชมการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส การแสดงดนตรีจากเด็กโรงเรียนศรสมบูรณ์ การแสดงจากศูนย์การศึกษาพิเศษนราธิวาส การเล่านิทานของน้องฮาริส ดาแมยี ช่วงพี่ดีเจโอ๊ะโอ๋คุยกับน้อง การจับรางวัลและมอบของขวัญให้แก่เด็กพิเศษ

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นายอำเภอทุกอำเภอ สนับสนุนของขวัญ อาหาร เครื่องดื่ม อีกทั้งเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งได้จัดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล และจัดรถรับส่ง เพื่อให้ครอบครัวเด็กพิเศษได้เข้าร่วมกิจกรรม
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...