xs
xsm
sm
md
lg

อบจ.ยะลาจัดงานวันเด็กให้เด็กพิเศษ ภายใต้ชื่องาน “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ยะลา - อบจ.ยะลาจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญาในพื้นที่ ภายใต้ชื่องาน “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ” ครั้งที่ 14

วันนี้ (9 ม.ค.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (อบจ.ยะลา) บรรดาเยาวชนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสติปัญญาในพื้นที่จังหวัดยะลาจำนวนมาก ได้เดินทางร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษยะลา ครั้งที่ 14” ซึ่งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการทุกประเภท โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีดารานักแสดงจากช่อง 7 สี มาร่วมสร้างสีสันความสนุกให้แก่เด็ก
 


 
นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เด็กพิเศษยังขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเด็กปกติทั่วไป จึงได้จัดทำโครงการสำหรับเด็กพิเศษเป็นการเฉพาะขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ” โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2550 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2563 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 14

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษมีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กพิเศษ ตลอดจนให้เด็กพิเศษเข้าร่วมงานได้รับความรักความปรารถนาดีจากสังคมที่มอบให้อย่างมีความสุข
 


 
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจ สู่นักกีฬาทีมชาติไทย” กิจกรรม “เพาะต้นกล้า ค้นหาอาชีพ สานฝันเด็กพิเศษ” กิจกรรม “เพิ่มพลังสมองด้วยสองมือแม่” กิจกรรม “เสริมสร้างสุข Healthy for kids” กิจกรรม “ถ่ายภาพประทับใจ Gallery Happiness” กิจกรรมภาคเวที “สานฝันปันสุข Fun and happiness shearing” กิจกรรมภาคสนาม “ปันรักให้น้อง love Sharing” บริการด้านรัฐสวัสดิการ “เด็กพิเศษกับโอกาสทางสังคม” บริการร้านอาหารและเครื่องดื่ม “สุข เต็ม อิ่ม Happy be Full”

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การจัดโครงการ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ” ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้บูรณาการการมีส่วนร่วม การรวมพลังของทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลา ทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้นกว่า 23 หน่วยงาน และได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงาน ห้างร้าน เครือข่าย กลุ่มบุคคลต่างๆ ในจังหวัดยะลา รวมถึงบริษัทสิงห์คอร์เปอเรชั่น เพื่อส่งมอบความสุข ความปรารถนาดีให้แก่เด็กพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...