xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดภูเก็ตจับมือมูลนิธิพีชแลนด์ จากจีน สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวฝึกปฏิบัติร่วมรับมืออุบัติเหตุฉุกเฉินทางทะเล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต จับมือมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดฝึกปฏิบัติงานอาสากู้ภัยระหว่างไทย-จีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเลให้แก่นักท่องเที่ยว เชื่อโครงการดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นและดึงนักท่องเที่ยจีนกลับเข้ามาเที่ยวภูเก็ตอย่างแน่นอน


ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิพีชแลนด์ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ช่วงเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563 ร่วมกับนายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นายกิตติ จันทร์รุ่งแสง กรรมการสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นายทศพร เทพบุตร กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศเกาหลี ประจำจังหวัดภูเก็ต นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายธนะ พรหมดวง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


เพื่อเตรียมความพร้อมการแลกเปลี่ยนความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งมูลนิธิพีซแลนด์ จะเดินทางมาภูเก็ตเพื่อร่วมฝึกปฏิบัติการกับหน่วยกู้ภัยของไทย ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ในการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล


นายกิตติ จันทร์รุ่งแสง กรรมการสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่มหานครปักกิ่ง มีสมาชิกกู้ภัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คน มีเครือข่ายอาสาสมัครกู้ภัยในประเทศจีนมากกว่า 30 ทีม มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยกู้ภัยของประเทศไทยในพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 23 มกราคมถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนและเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน และนักท่องเที่ยวทั่วโลก รวมทั้งยังเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม ภาษา ความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานกับอาสากู้ภัยของประเทศไทย จึงจัดการประชุมเพื่อหารือขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ภาคเอกชน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว


นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่สำคัญของประเทศไทย สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันดับ 2 ปีละกว่า 4 แสนล้านบาท ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตเป็นเมือง Mice และเป็น 1 ใน 5 ของเมือง Smart city ดังนั้น จังหวัดภูเก็ตจึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่องด้วยการพัฒนาและวางแผนเทคโนโลยีมาใช้ในการวางระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่าเรือต่างๆ ทั้ง 24 แห่ง รวมถึงการจัดโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเพื่อจัดหาเฮลิคอปเตอร์และเรือกู้ชีพกู้ภัยสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล สำหรับในส่วนของการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอาสากู้ภัยในส่วนของจังหวัดภูเก็ต พร้อมสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งเฮลิคอปเตอร์ เรือกู้ชีพกู้ภัยของตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยซีล (หน่วยทำลายใต้น้ำจู่โจม หรือซีล เป็นหน่วยปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือไทย)


นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญมีความกระตือรือร้นในการป้องกันและวางแผนการกู้ภัยพิบัติในระดับพื้นที่ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก


ด้าน นายโทนี่ เฉิน ที่ปรึกษามูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้ต้องการแสดงเชิงสัญลักษณ์ถึงความร่วมมือระหว่างไทย-จีน ในการดูแลด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนและนักท่องเที่ยวทั่วโลก


ขณะที่ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นับจากเรือฟีนิกซ์ล่มในทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต ตั้งแต่เดือน ก.ค.2561 เหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวจีนลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และฝั่งทะเลอันดามันเป็นอย่างมาก ดังนั้น การส่งเสริมให้มีกิจกรรมสำคัญดังกล่าวจึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ให้กลับมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและฝั่งอันดามันเพิ่มมากขึ้น


การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางทะเลให้แก่นักท่องเที่ยวจีนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกจะช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลได้รับอานิสงส์ไปพร้อมกัน ดังนั้น การที่ภาครัฐ โดยกรมเจ้าท่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตม ความร่วมมือกับมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการจัดฝึกซ้อมแผนกู้ภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเล จึงเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดภูเก็ตกลับมา


เบื้องต้น ที่ประชุมมีมติจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการอาสากู้ภัยในวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ บริเวณอ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมที่สำคัญคือ จะมีนักกู้ภัยจากมูลนิธิพีชแลนด์ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 11 คน เดินทางมาในประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 มีเป้าหมายเพื่อให้คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และคนรอบข้าง และพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จำนวน 6 จุด ของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ บริเวณท่าเรืออ่าวฉลอง ท่าเรือวานิช เกาะเฮ หาดป่าตอง หาดกะตะ และหาดกะรน


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...