xs
xsm
sm
md
lg

ชง “หลีเป๊ะโมเดล” ต้นแบบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาบนเกาะหลีเป๊ะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
สตูล - ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชงจังหวัดสตูลแก้ไขปัญหาบนเกาะหลีเป๊ะแบบ 360 องศา ร่วมขับเคลื่อน “หลีเป๊ะโมเดล” ต้นแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วันนี้ (18 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสตูล นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล, พ.ต.อ.วีรวิทย์ จันทร์จำเริญ, นางศรีสุดา รักษ์เผ่า ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน, พ.ท.เทพจิต วีณะคุปต์ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมระดมหาแนวทางบูรณาการแก้ไขปัญหาบนเกาะหลีเป๊ะ ทั้งด้านบริหารจัดการขยะ ด้านข้อพิพาทที่ดิน การรุกล้ำที่สาธารณะปิดกั้นลำรางทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนเกาะ รวมถึงปัญหาการจัดทำผังเมืองไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ชงจังหวัดสตูลทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน จับมือแก้ไขปัญหาบนเกาะหลีเป๊ะอย่างรอบด้าน ร่วมกันขับเคลื่อน “หลีเป๊ะโมเดล” เป็นต้นแบบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ จ.สตูล เป็นวันที่ 2 หลังจากวานนี้ (17 ธ.ค.) ได้ลงตรวจสอบสภาพพื้นที่บนเกาะหลีเป๊ะ พร้อมประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามคำร้องเรียนในปัญหา 3 ประเด็นหลักคือ 1.ปัญหาการบริหารจัดการขยะบนเกาะหลีเป๊ะ 2.ปัญหาการบุกรุกที่ดินอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และการรุกล้ำปิดกั้นลำรางทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนเกาะ และ 3.ปัญหาการจัดทำผังเมืองไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
 


 
นอกจากนี้ จากจำนวนนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ (จากนอกพื้นที่) และประชากรบนเกาะเพิ่มจำนวนมากขึ้นนั้น ยังนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหาการปล่อยน้ำเสียลงทะเล ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า และน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ปัญหาการเปิดจุดด่านตรวจคนเข้าเมืองบนเกาะหลีเป๊ะซ้ำซ้อน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น และสะสมมาเป็นระยะเวลานาน ยังไม่สามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนได้

จึงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว และธุรกิจการท่องเที่ยวที่ถือเป็นรายได้หลักที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ และประเทศ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากทุกปัญหาโดยตรง และที่สำคัญส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ถือเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้เกาะหลีเป๊ะมีความเจริญในทุกด้าน ซึ่งปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

วันนี้ได้มีผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นองค์กรกลางในการระดมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก นายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด นายอำเภอเมือง สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อุทยานแห่งชาติตะรุเตา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย
 


 
ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการปักหมุด ผลักดันทุกภาคส่วนร่วมมือเดินหน้า “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ (หลีเป๊ะโมเดล)” แก้ไขปัญหาบนเกาะหลีเป๊ะแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติ ตั้งเป้าให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระยะยาว รวมถึงเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันในพื้นที่เกาะท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไป

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน เห็นถึงความสำคัญปัญหาดังกล่าว พร้อมผลักดันให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบบนพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และพัฒนาพื้นที่ พร้อมทั้งพัฒนาประชาชนในพื้นที่ให้มีความทัดเทียมดังเช่นชุมชนอื่น และสามารถเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเกาะหลีเป๊ะ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันในเชิงการแก้ไข และเชิงป้องกันปัญหาบนเกาะหลีเป๊ะแบบ 360 องศา ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าว หรือ “หลีเป๊ะโมเดล” จะเป็นต้นแบบในการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน และเป็นต้นแบบในการให้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเชิงระบบกับแหล่งท่องเที่ยวลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ เพื่อนำไปสู่การร่วมกันพัฒนาให้พื้นที่ท่องเที่ยวดังกล่าวให้เป็นทั้งที่อยู่อาศัยของประชาชน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ควบคู่ไปด้วยกันได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” นายบูรณ์ กล่าว

อ่านข่าวเกี่ยวเนื่อง :
๐ ผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลุยสางปัญหาขยะล้นเกาะหลีเป๊ะ-บุกรุกที่สาธารณะ
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...