xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “เสวนายามเช้า” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และข้อราชการในการขับเคลื่อนภารกิจจังหวัด สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

วันนี้ (18 ธ.ค.) ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ หมู่ 6 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพบปะหารือแลกเปลี่ยนข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ในกิจกรรม “การเสวนายามเช้า” โดยมี ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก และเป็นกันเอง ซึ่งในวันนี้ (18 ธ.ค.) ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพระพุทธศาสนา ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดงาน

การจัดกิจกรรม “เสวนายามเช้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานราชการจังหวัดสงขลา เป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนได้พูดคุย ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการประสานงาน หรือการบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด วาระจังหวัด และภารกิจต่างๆ สู่การพัฒนาพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป


 
กิจกรรมภายในงาน นอกจากจะมีการเสวนายามเช้าแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, การนำเสนอวิดีทัศน์ ภารกิจ หน่วยงานเจ้าภาพ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพระพุทธศาสนา) และการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานนวัตกรรม อาทิ ชุดผ้าบาติกป้องกัน UV, กระเป๋าหนังย้อมสีจากธรรมชาติ, กระเป๋าจากใยตาล, ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปากจากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดบีบเย็น, ครีมกันแดดจากสารสกัดมะม่วงเบาเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวขอบคุณส่วนราชการ และหน่วยงานที่ได้ให้ความมือในการร่วมกิจกรรม พร้อมชื่นชมหน่วยงานเจ้าภาพที่ร่วมจัดงานในครั้งนี้ และที่สำคัญคือการได้ขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนที่ร่วมทำกิจกรรม และสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของทางจังหวัดสงขลา ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญให้ได้รับทราบด้วยดีเสมอมา

สำหรับ “อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (Southern Thailand Science Park : STSP) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา” เป็นสถานที่ให้บริการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนเอกชนทำวิจัย และพัฒนา โดยมีทรัพยากรวิจัยครบถ้วน ทั้งนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ และภาคเอกชนจำนวนมาก มีเครื่องมือ ห้องปฏิบัติการวิจัย และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการพัฒนานวัตกรรมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน อุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาคชุมชนสังคม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ สร้างธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ๆ และการนำผลงานวิจัย พัฒนาเข้าสู่ระบบการคุ้มครอง และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...