xs
xsm
sm
md
lg

ผบ.ทบ.สั่งแม่ทัพภาค 4 เร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาบุคคล 2 สัญชาติไทย-มาเลเซีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - “พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์” แม่ทัพภาค 4 เรียกข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือบูรณาการแก้ไขปัญหาบุคคล 2 สัญชาติไทย-มาเลเซีย ตามนโยบายของ “พล.อ.อภิรัช คงสมพงษ์” ผบ.ทบ. เชื่อเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของทั้ง 2 ประเทศ

วันนี้ (12 ธ.ค.) ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เชิญข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมหารือในการบูรณาการการแก้ไขปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติไทย-มาเลเซีย ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของทั้ง 2 ประเทศ ทั้งทางตรง และทางอ้อมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติในพื้นที่ ด้วยการประสานความร่วมมือกับฝ่ายมาเลเซีย ทั้งในระดับรัฐบาล และกรรมาธิการร่วมระดับต่างๆ แต่ยังไม่บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องการ ได้ทำให้ปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติ ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

“ทั้งนี้ เพราะปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน จะต้องประสานความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ หน่วยงานที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติ จะต้องจริงจังต่อการแก้ไขปัญหา มีการกวดขันเกี่ยวกับระบบงานทะเบียนราษฎรให้มากขึ้น โดยเฉพาะการออกบัตรประชาชน และการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐานที่เหมือนกันทั้งประเทศ เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ กรมการปกครอง และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถยืนยันตัวตนของผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ แม้จะแสดงหลักฐานสัญชาติมาเลเซียก็ตาม” แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าว
 


 
พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ยังกล่าวอีกว่า ปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติ นอกจากส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ยังเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปัญหาการก่อการร้ายข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย และปัญหายาเสพติด ซึ่งปัญหาดังกล่าวล้วนส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ทั้งในและนอกพื้นที่ และอาจขยายไปในระดับภูมิภาคในอนาคต

จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้ตรวจพบการขนย้ายอาวุธกระสุน วัตถุระเบิด และอุปกรณ์ประกอบระเบิด เข้ามาสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังตรวจพบผู้ก่อเหตุรุนแรงได้เข้ามาก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐ และหนีไปหลบซ่อนพำนักในฝั่งประเทศมาเลเซีย และไม่สามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ ส่งผลกระทบต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น

ซึ่งการจัดประชุมในวันนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.อภิรัช คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก โดยได้เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาบุคคลถือครอง 2 สัญชาติ มาร่วมประชุมเพื่อจัดตั้งคณะทำงานศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อสรุป ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อผลักดันไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ ให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...