xs
xsm
sm
md
lg

จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม “ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” สนองพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันนี้ (18 พ.ย.) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการในพื้นที่ ภาคเอกชน องค์กร หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี นายวลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านบริหาร ร่วมกล่าวขอบคุณ บรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2552 และยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เพื่อประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสได้รับการรักษาทุกโรค ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 90 พรรษา ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โดยพระอาจารย์ธวัชชัย ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดทำ “โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” ขึ้น โดยมีเป้าหมาย จำนวน 10 จังหวัด และ จ.สงขลา เป็น 1 ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย
 


 
ดังนั้น จังหวัดสงขลา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดกิจกรรม “ธรรมสัญจรในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” ขึ้น เพื่อสนองพระปณิธานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระดำริ และด้วยน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ สานต่อเป็นศรัทธาแห่งความร่วมแรงร่วมใจ จึงก่อกำเนิดจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัย และพัฒนาด้านการแพทย์ การบริการ และยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อมุ่งหวังให้การดูแลประชาชาคนไทยทุกคนในทุกถิ่นฐานให้มีสุขภาพที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจด้วยหลักแห่งธรรมะ โอกาสปีนี้ พุทธศักราช 2562 โรงพยาบาลจุฬากรณ์ครบรอบ 10 ปี ในวันที่ 29 ตุลาคม จึงมีโครงการ “ทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” ให้ทุกภาคส่วนได้หลอมรวมกัน ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างบูรณาการ ยังความปลื้มปีติแก่ชาวสงขลาเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การฉายวิดีทัศน์นำเสนอประวัติความเป็นมาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และการสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ พิธีเปิดกรวยพานกระทงดอกไม้ พิธีความเคารพพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การบรรยายธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และถวายกุศล โดยพระอาจารย์ธวัชชัย ธัม์มทีโป ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก รองประธานศูนย์ฯ เป็นองค์บรรยายธรรม การมอบกระเป๋าชุดยาพระราชทาน จำนวน 110 หน่วยงาน การจัดหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาให้บริการตรวจ และดูแลด้านสุขภาพ และการจัดอาหารให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำการกุศล สมทบทุนการสร้างศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ สร้างตึกโรงพยาบาลตึก 17 ชั้น ขนาด 400 เตียง
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...