xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. เตรียมพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ผู้ว่าฯ จ.สงขลา เปิด “โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสงขลา” ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทย

วันนี้ (13 พ.ย.) ที่ โรงแรม บี.พี. แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดอบรบ “โครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จังหวัดสงขลา” โดยมี นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำเนินงานโดยละเอียด เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด สิ่งสำคัญที่อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในขณะนี้ คือการสร้างการรับรู้การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 


 
ด้าน นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้ ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีในวันที่ 1 มกราคม 2563 และเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายสำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทย ให้มีความทันสมัย และเป็นสากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นเวลานาน โดยการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับนี้ เป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการ

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด โดยโครงการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการจัดเก็บรายได้ ผู้ปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา จำนวน 273 คน และกำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาให้ความรู้ในครั้งนี้
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...