xs
xsm
sm
md
lg

ผุดไอเดียเจ๋ง! ทน.ตรังจัดรับซื้อ “ขยะเดลิเวอรี” ถึงหน้าบ้าน ช่วยลดปริมาณขยะทิ้งสู่บ่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ 
ตรัง - เทศบาลนครตรังผุดไอเดียเจ๋ง จัดรับซื้อขยะรีไซเคิล หรือ “ขยะเดลิเวอรี” ถึงหน้าบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะที่จะทิ้งสู่บ่อขยะ

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง กล่าวว่า เนื่องจากขยะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลได้ยกเป็นวาระแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ ตามแนวทางประชารัฐ และตามหลัก 3R คือ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการที่ยั่งยืน โดยการลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง การใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน ส่งเสริมการคัดแยกขยะจากตันทาง ด้วยการเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปขยะ

เทศบาลนครตรัง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายแห่ง และมีความหลากหลายในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดขยะที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ดังนั้น การจัดการขยะจึงมีความสำคัญ โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะที่ดี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะจากต้นทางที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ ปัญหาขยะมูลฝอยจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่เทศบาลนครตรัง ตระหนักถึง และต้องรีบเร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อไม่ให้ปัญหาขยะมูลฝอยกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 


 
ด้วยเหตุนี้ จึงได้มอบหมายให้งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมออกรับซื้อขยะรีไซเคิล หรือรับซื้อขยะเดลิเวอรีถึงหน้าบ้าน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะรีไซเคิลก่อนนำไปทิ้ง สำหรับประเภทขยะที่ออกรับซื้อ ประกอบด้วย ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว พลาสติกทุกชนิด กระดาษทุกชนิด เหล็กทุกชนิด และกระป๋องอะลูมิเนียมทุกชนิด ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล สามารถโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลข 08-7465-3228 และ 08-6941-2335 เพื่อลงนัดหมายในการรับซื้อขยะ

นายกเทศมนตรีนครตรัง เชื่อมั่นว่า กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิลถึงหน้าบ้าน นอกจากจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่คัดแยกขยะ แต่ไม่มีรถนำขยะรีไซเคิลออกมาขายยังร้านรับซื้อของเก่าแล้ว ยังสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่จะทิ้งสู่บ่อขยะเทศบาลนครตรัง ทำให้ยืดอายุการใช้งานของบ่อขยะออกไปได้อีกทางหนึ่ง
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...