xs
xsm
sm
md
lg

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงาน NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวภูเก็ต - พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นำผู้ประกอบการกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 จัดกิจกรรมแสดงและจําหน่ายสินค้า NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING เชื่อมโยงสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สําคัญของกลุ่มจังหวัด บูรณาการการค้า การลงทุน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต 8-10 พ.ย.62 นี้


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ยกพลออกบูทจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ภายใต้ชื่องาน “NORTH2 AGRI TRADE & CONNECTING” นำโดย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานฯ และมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นางวนิดา ทิพย์ศักด์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดฯ กว่า 40 ราย ที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ เช่น ข้าว ชา กาแฟ น้ำผึ้ง และสินค้าทางการเกษตรแปรรูปอีกมากมาย เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 ที่ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต


นางวนิดา ทิพย์ศักด์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าให้สามารถพัฒนาและเชื่อมโยงสู่การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีเป้าหมายในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการค้าของประเทศจากเดิมที่เน้น “ความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงสมบูรณ์” เพื่อเปลี่ยนจากการ “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่การ “สร้างมูลค่า” จึงเป็นที่มาของการนําผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร เศรษฐกิจที่สําคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้า คุณภาพ มาจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าและเชื่อมโยงการค้าระหว่างภูมิภาคที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การนำผู้ประกอบการออกมาจัดบูทจำหน่ายสินค้าที่นี่จึงถือว่าเป็นอีก 1 ช่องที่จะทำให้สินค้าของผู้ประกอบการจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นที่รู้จักมากขึ้น


โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่นำมาสร้างสีสันสวยงามประทับใจ ซึ่งพบว่าบรรยากาศของการจัดงานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้ที่มามาจับจ่ายซื้อของและใช้บริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ให้ความสนใจเข้ามาชมและเลือกอุดหนุนสินค้าเป็นจำนวนมาก
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...