xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรกร 5 จว.ใต้ชื่นมื่นรับเงินประกันรายได้ รมช.ย้ำเร่งผลักดันสินค้าเกษตรให้ครบ 5 ชนิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ปัตตานี - ชาวเกษตรกรใน 5 จังหวัดทางภาคใต้สุดชื่นมื่น หลังได้รับเงินประกันรายได้ “นิพนธ์ บุญญามณี” รมช.มหาดไทย กล่าวย้ำเร่งผลักดันสินค้าเกษตรให้ครบทั้ง 5 ชนิด

วันนี้ (19 ต.ค.) ที่โรงแรมเซาเทิร์นวิว จ.ปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ์ ในโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางเข้ามาต้อนรับ พร้อมทั้งชูป้าย มอบดอกไม้ให้กำลังใจ และขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชาวเกษตรกรเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในครั้งนี้ ทางรัฐบาลได้มอบให้กรมการค้าภายในเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธ.ก.ส. และหน่วยงานสนับสนุนอื่น เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม ซึ่งทาง ธ.ก.ส.ได้จ่ายเงินประกันรายได้งวดที่ 1 เข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา และจะจ่ายเงินงวดต่อไปในรอบประมาณ 45 วัน โดยงวดที่ 2 จะเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
 

 
นอกจากโครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมันแล้ว ทางคณะรัฐมนตรี ยังได้ผลักดันการประกันรายได้สินค้าเกษตรสำคัญอื่นๆ ซึ่งเริ่มดำเนินการไปพร้อมกับปาล์มน้ำมันคือ ข้าว ซึ่งได้จ่ายเงินประกันรายได้งวดที่ 1 ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา สำหรับสินค้าที่จะมีการประกันรายได้เกษตรกรในเวลาอันใกล้ คือ ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าวโพดเพื่อเลี้ยงสัตว์

สำหรับการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในครั้งนี้ จะคำนวณจากราคาเป้าหมายผลปาล์มน้ำมัน อ้างอิงจากราคาตลาดให้แก่เกษตรกร โดยใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศย้อนหลัง 3 ปี หรือ 36 เดือน โดยใช้ราคาของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นตัวคำนวณให้แก่เกษตรกรแต่ละรายจะได้รับ ทั้งนี้ โครงการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคน้ำมันปาล์ม โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มปี 2562-2563 นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม มีหลักประกันรายได้จากการขายผลผลิตเพิ่มขึ้น ในราคาที่พอใจแล้วทั้งช่วยให้เกิดความยั่งยืนในภาคเกษตรปาล์มน้ำมัน ทำให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการดำรงอาชีพ เพื่อเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบต้นน้ำให้แก่อุตสาหกรรมอาหารต่อไป
 

 
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การประกันรายได้ให้อก่เกษตรกรนั้น วันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติไปแล้วใน 3 ส่วน ส่วนแรกคือ พี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ส่วนที่ 2 คือพี่น้องเกษตรกรชาวนา ทางรัฐบาลได้ประกาศประกันรายได้ในข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว หรือข้าวเจ้า ก็ได้ประกาศไปแล้วว่าส่วนไหนราคาเท่าไหร่ ชัดเจนแล้ว และเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้เริ่มโอนเงินส่วนต่างให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไปแล้ว ในส่วนของการประกันรายได้ชาวสวนยาง เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกัน รัฐบาลได้ประกาศประกันรายได้ และอนุมัติการประกันรายได้ให้พี่น้องชาวสวนยาง ซึ่งยางแผ่นอยู่ที่ 60 บาท น้ำยาง 57 บาท/กิโลกรัม ยางก้นถ้วย 23 บาท/กิโลกรัม

เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ยืนยันว่ารัฐบาลนี้ได้ทำตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้แถลงไว้ในรัฐสภา ซึ่งขอให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจ ส่วนผลผลิตเกษตรอีก 2 ชนิด กำลังดำเนินการอยู่ ในขณะนี้ก็คือข้าวโพด และมันสำปะหลัง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรองนายกรัฐมนตรี กำลังเร่งดำเนินการอยู่ ขอยืนยันว่าสิ่งใดที่รัฐบาลได้แถลงไว้กับประชาชนจะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามที่แถลงไว้
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...