xs
xsm
sm
md
lg

รมช.มหาดไทยลงตรวจเยี่ยมภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในพื้นที่ จ.พัทลุง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
พัทลุง - รมช.มหาดไทย (มท.3) ลงตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนขนุน และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในพื้นที่ จ.พัทลุง

วันนี้ (11 ต.ค.) นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ จ.พัทลุง เพื่อตรวจเยี่ยม “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง” และ “โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดมะกอกเหนือ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง” เป็นภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายดนัย สุนันทารอด ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นายอนุชิต มากนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ และบรรยายสรุปโครงการ
 

 
นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง มีภารกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน เขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วประเทศ ซึ่ง จ.พัทลุง เป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา และความเสียหายที่เกิดขึ้น จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ชุมชนที่จำเป็นเร่งด่วน คือ เทศบาลตำบลควนขนุน และชุมชนต่อเนื่อง เทศบาลเมืองพัทลุง และชุมชนต่อเนื่อง เทศบาลตำบลเขาชัยสน และชุมชนต่อเนื่อง เทศบาลตำบลแม่ขรี และชุมชนต่อเนื่อง เทศบาลตำบลป่าบอน และชุมชนต่อเนื่อง

สำหรับเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนขนุน และชุมชนต่อเนื่อง มีสาเหตุสำคัญของปัญหาน้ำท่วมคือ คลองท่าแนะมีขนาดเล็ก มีสิ่งกีดขวางในลำน้ำ ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำลดลง ส่งผลให้มีปัญหาน้ำไหลย้อนมาตามท่อระบายน้ำ และน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงดำเนินการ “โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง” ตามแนวคลองท่าแนะ มีความยาว 3,960 เมตร ประกอบด้วย การก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมริมคลองท่าแนะ การปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานเหล็ก และประตูระบายน้ำคลองท่าแนะ ซึ่งถ้าหากแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 2.29 ตารางกิโลเมตร ประชาชนกว่า 5,982 คน (1,992 ครัวเรือน)

ทั้งนี้ โดยสภาพภูมิประเทศของ จ.พัทลุง เป็นที่ลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตร บ้านเรือนของประชาชน ศาสนสถาน และสิ่งสาธารณประโยชน์ของทางราชการชำรุดเสียหายเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้กระแสความแรงของน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากทำให้ตลิ่งถูกกัดเซาะทรุดเสียหายเป็นช่วงๆ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาซ้ำซากที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างถาวร
 

 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงจัดทำโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ บริเวณวัดมะกอกเหนือ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ระยะทาง 400 เมตร และโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมะกอกใต้ บริเวณวัดวิหารสูง ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง ระยะทาง 120 เมตร (ต่อจากโครงการเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) เพื่อป้องกันการกัดเซาะริมตลิ่งอย่างถาวร ซึ่งจะสามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากการพังทลายของตลิ่ง เพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำ รักษาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศของคลองมะกอกใต้ให้คงสภาพเดิม อีกทั้งยังสามารถเสริมสร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้แก่คลองมะกอกใต้

นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาใน “โครงการกำจัดผักตบชวา ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง” เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำตามคลองต่างๆ ลงสู่ทะเลน้อย รวมทั้งการเปิดทางเข้าออกอำนวยความสะดวกให้ชาวประมง และนักท่องเที่ยวที่มาชมนก และทะเลบัว ทั้งนี้ การกำจัดผักตบชวาในทะเลน้อย สามารถดำเนินการได้เฉพาะในเขตพื้นที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดให้มีพื้นที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 1,485 ไร่ ที่ระยะไม่เกิน 500 เมตรจากฝั่ง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน ซึ่งเรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง จำนวน 1 ลำ สามารถกำจัดผักตบชวาได้สูงสุดวันละ 120 ตัน โดยในปี 2560 กำจัดผักตบชวาได้ จำนวน 19,885 ตัน ปี 2561 จำนวน 25,760 ตัน และปี 2562 จำนวน 29,240 ตัน รวมทั้งหมด จำนวน 74,885 ตัน
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...