xs
xsm
sm
md
lg

เฮ! “จุรินทร์” ประกาศ 1 ตุลาคมนี้ ปล่อยเงินส่วนต่างประกันรายได้ชาวสวนปาล์มงวดแรกกันแล้ว ขายได้กิโล 4 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พังงา - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พังงา ชี้แจงการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ชาวสวนปาล์ม งวดแรกเริ่ม 1 ตุลาคมนี้ ในราคาประกันอยู่ที่กิโลกรัมละ 4 บาท

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน พร้อมประชุมชี้แจงมาตรการประกันรายได้ โดยอธิบายหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการการดำเนินโครงการเพื่อชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 ถึงปี 2563 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 23 ก.ย.62 ที่ผ่านมา

นายจุรินทร์ กล่าวว่า โครงการนี้รัฐบาลตั้งใจช่วยชาวเกษตรกร โดยมีการประกันรายได้เกษตรกรทั้งหมด 5 ชนิดของพืช คือ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด โดยการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มนั้นจะมีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนและจะต้องได้รับเงินส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาตลาดตามพื้นที่ปลูกจริงไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ ต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป้าหมายคือ ผลปาล์มทะลายคุณภาพน้ำมัน 18% โดยประกันรายได้กิโลกรัมละ 4 บาท

โดยนายจุรินทร์ อธิบายว่า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จะเป็นวันแรกที่เงินส่วนต่างในโครงการจะถึงมือเกษตรกร โดยจะมีนำราคาที่ประกันรายได้ไว้เป็นตัวตั้งลบด้วยราคาตลาดในช่วงเวลานั้น โดยราคาตลาดอ้างอิงจะมีการกำหนดโดยคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเท่ากันสำหรับทุกจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิต

ส่วนการจ่ายเงินนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเป็นการโอนเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรเป็นงวดๆ ละ 45 วัน เริ่มจ่าย 1 ตุลาคม 2562 การขึ้นทะเบียนของเกษตรกรนั้นจะต้องประสานงานการขึ้นทะเบียนโครงการกับกรมส่งเสริมการเกษตร และจะมีการส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ปรับปรุงแล้วให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจะจ่ายเงิน ระหว่างนี้กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร และกระทรวงมหาดไทย กำลังบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจงประชาชน

นอกจากนั้น นายจุรินทร์ ยังได้กล่าวถึงมาตรการเสริมที่จะทำให้ราคาปาล์มน้ำมันสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรการการใช้มิเตอร์วัดถังเก็บน้ำมันปาล์ม มาตรการป้องกันการลักลอบมาสวมสิทธิ มาตรการส่งเสริมการใช้ B10 ภาคบังคับ และ B20 เป็นทางเลือก รวมทั้งการใช้ปาล์มในการผลิตไฟฟ้าด้วย


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...