xs
xsm
sm
md
lg

ภูเก็ตออกประกาศเตือนแล้วหลังได้รับผลกระทบจากหมอกควันอินโดฯ ส่วนการเดินเรือต้องระวัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ต ออกประกาศเตือนประชาชนหลังหมอกควันในพื้นที่เกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แนะลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ด้านเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต แจ้งเตือนชาวเรือชาวประมง ระมัดระวังการเดินเรือ ทัศนวิสัยจำกัด

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จังหวัดภูเก็ตได้ออกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 กันยายน 2562 ด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ โดยวันนี้ (23 ก.ย.) เวลา 09.00 น. พบว่า คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน 50-59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนให้ดำเนินการดังนี้ กลุ่มประชาชนทั่วไป ควรลดหรือจำกัดการทำกิจกรรมนอกบ้าน และออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและเปลี่ยนการออกกำลังกายในที่ที่ไม่มีฝุ่นละออง

เฝ้าระวังและสังเกตอาการ หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติหรือวิงเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์ ในกลุ่มเด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ควรลดเวลาทำกิจกรรมนอกบ้านและออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กและเปลี่ยนมาออกกำลังกายในที่ที่ไม่มีฝุ่นละออง หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก หายใจมีเสียงวี้ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติหรือวิงเวียนศีรษะให้รีบไปพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

สำหรับการสัญจรเดินทางโดยพาหนะให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากสภาพทัศนวิสัยในการมองเห็นอาจน้อยลง และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสาร สถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าได้ตื่นตระหนก โดยติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

ขณะที่ นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เปิดเผยว่า ในส่วนของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ที่ 38/2562 เรื่อง ให้ระมัดระวังการเดินเรือ สืบเนื่องจากวันที่ 23 กันยายน 2562 ปรากฏกลุ่มหมอกควันจำนวนมากปกคลุมพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นกลุ่มควันไฟที่พัดมาจากประเทศอินโดนีเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ทัศนวิสัยในการเดินเรือลดลงเป็นอุปสรรคในการเดินเรือ

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จึงขอให้ชาวเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ ใช้ความเร็วปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎการเดินเรือในลักษณะทัศวิสัยจำกัดอย่างเคร่งครัด ใช้สัญญาณไฟ สัญญาณเสียง หรือวิทยุสื่อสารในการติดต่อสื่อสารแจ้งเตือนต่างๆ และสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งขณะเดินทาง จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...