xs
xsm
sm
md
lg

เกษตรเขต 5 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการภาครัฐ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการของภาครัฐใน 3 โครงการ

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ตามมาตรการของรัฐบาล ปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน) ในส่วนของภาคใต้ เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563

2.โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ปีเพาะปลูก 2562/63 รอบที่ 1 ราคา และปริมาณประกันรายได้ กำหนดราคา และปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 ณ ราคาความชื้นไม่เกิน 15% ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ โดยชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ดังนี้

ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลิ นอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ไม่เกิน 16 ตัน

กรณีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด ใช้สิทธิได้ไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของชนิดข้าวที่กำหนดไว้สูงสุด ในส่วนข้าวอายุสั้น (คุณภาพต่ำ) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ จำนวน 18 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ 75 พันธุ์ซี-75 พันธุ์ราชินี พันธุ์พวงทอง พันธุ์พวงเงิน พันธุ์พวงเงินพวงทอง พันธุ์พวงแก้ว พันธุ์ขาวปทุม พันธุ์สามพราน 1 พันธุ์ 039 (อีกชื่อหนึ่งว่า พันธุ์เจ้าพระยา และพันธุ์ PSLC02001-240) พันธุ์โพธิ์ทอง พันธุ์ขาวคลองหลวง พันธุ์มาเลเซีย พันธุ์เตี้ยมาเล พันธุ์ขาวมาเล พันธุ์มาเลแดง พันธุ์เบตง และพันธุ์อีเล็ป รวมทั้งสายพันธุ์อื่น ซึ่งพบว่ามีคุณลักษณะเช่นเดียวกับข้าวอายุสั้นที่ระบุนี้ ในส่วนของภาคใต้เกษตรกรขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
 

 
3.โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ (ปาล์มน้ำมันอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี) ประกันรายได้ผลปาล์มทั้งทะลาย (คุณภาพน้ำมัน 18%) ที่กิโลกรัมละ 4 บาท โดยใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 2,906 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี (ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ของ สศก.ใช้เท่ากันทุกจังหวัด) เริ่มโครงการเดือนสิงหาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

นายสุพิท จิตรภักดี ขอเน้นย้ำว่า เกษตรกรที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้นั้น ต้องมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ต้องแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หากไม่ได้ปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกร และจะถูกยกเลิกครั้งแรกในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นี้ แต่หากเกษตรกรยังดำเนินกิจกรรมการเกษตรอยู่ ก็สามารถมาแจ้งขึ้นทะเบียนใหม่ได้ภายหลัง และขณะนี้ได้กำชับสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร และอุปกรณ์ในการรับขึ้น และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรแล้ว

โดยเกษตรกรสามารถมาขอขึ้นทะเบียน และปรับปรุงได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง หรือปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรบนแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้เกษตรกร สามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนได้ด้วยตนเอง ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หากมีปัญหา และข้อสงสัยในการเข้าร่วมโครงการต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...