xs
xsm
sm
md
lg

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมฯ ซัด “สันติบาล” คุกคามขอข้อมูล นศ.มุสลิมจากมหาวิทยาลัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์อ้าง ตร.สันติบาลทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งขอข้อมูลเกี่ยวกับ นศ.มุสลิม ทั้งจำนวน นิกายที่นับถือ ที่อยู่ การทำกิจกรรมชมรมหรือกลุ่ม ขอชื่อประธานและประวัติ และแนวทางการเคลื่อนไหว ชี้เป็นการละเมิด-คุกคามและสร้างความแตกแยก

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.) ออกแถลงการณ์ เรื่อง การละเมิดสิทธิและการคุกคามนักศึกษามุสลิมในสถานศึกษา โดยระบุว่า ตามที่ได้ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียเผยแพร่หนังสือของตำรวจสันติบาล ขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ว่า มีนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามเข้ารับการศึกษาหรือไม่ จำนวนเท่าใด อยู่ในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ และนับถือนิกายใด รวทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มหรือชมรมของนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามหรือไม่ หากมีขอทราบชื่อกลุ่มหรือชมรม ชื่อประธานพร้อมประวัติโดยสังเขป จำนวนสมาชิกในกลุ่ม และแนวทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มหรือชมรมนั้น

สนมท. ซึ่งเป็นองค์กรนำการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิของนักศึกษามุสลิม เล็งเห็นว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดและคุกคามความเป็นอยู่ของนักศึกษา ตลอดจนเป็นการสร้างความแตกแยกในสังคมที่มีการขนานนามว่า "พหุวัฒนธรรม" มหาวิทยาลัยควรเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่นักศึกษาจะแสดงความคิดเห็น และเป็นพื้นที่ที่คุ้มครองซึ่งสิทธิที่นักศึกษาพึงได้รับ อีกทั้งการอยู่รวมกลุ่มเป็นชมรมนั้น เป็นพันธกิจที่มุสลิมควรกระทำ เนื่องด้วยศาสนากำชับให้การอยู่ร่วมกันของมุสลิม 2 คนขึ้นไป ให้ถือเป็นญามาอะฮ์ (กลุ่ม) และมีอมีร (ผู้นำกลุ่ม)

สนมท.ขอเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัดสินใจหรือทำการต่างๆ บนพื้นฐานของการรักษาซึ่งความเป็นเอกภาพ ภารดรภาพ และพึงรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนอันเป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ หากชมรมและมหาวิทยาลัยใดได้รับหนังสือตามที่กล่าวข้างต้น ติดต่อ สนมท.เพื่อดำเนินการหาทางออกร่วมกันได้
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...