xs
xsm
sm
md
lg

สนง.พัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดบ้านแห่งการอนุรักษ์ดินและน้ำ สร้างการรับรู้ “วันดินโลก”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดบ้านแห่งการอนุรักษ์ดินและน้ำ ดึงทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักคุณค่าทรัพยากรดิน พร้อมสร้างการรับรู้ “วันดินโลก (World Soil Day)” 5 ธันวาคม ตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ของรัชกาลที่ ๙

วันนี้ (13 ก.ย.) ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 อ.เมือง จ.สงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดบ้าน สพข.12 (Open House) : บ้านแห่งการอนุรักษ์ดินและน้ำ” โดยมีส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทั้งจาก จ.สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง และ จ.ตรัง รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา หมอดินอาสา และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
 

 
นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ดิน” เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ ซึ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านมาเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่างๆ เช่น ดินเสื่อมโทรมทำให้ปลูกพืชไม่ได้ผล ส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนั้น หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินของทุกจังหวัด จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน มุ่งมั่นฟื้นฟูให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน ให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อให้คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยในอัตราที่ถูกต้อง เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร มีการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา กิจกรรมต่างๆ และได้ดำเนินการศูนย์กสิกรอาสา และเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถ่ายทอดผลงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ให้คือโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การสร้างการรับรู้ในเรื่องของวันดินโลก (World Soil Day) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับทรัพยากรดิน จนประสบความสำเร็จในการปรับปรุง แก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก
 

 
ด้าน นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการทั้งด้านวิชาการ และปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาที่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีการขยายผลสืบสานต่อยอดงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ยังเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) โดยสหประชาชาติ มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” ซึ่งในปี 2562 นี้ การจัดกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 จะเน้นการรณรงค์แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” (Stop Soil Erosion Save our Future) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับ และถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม”
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...