xs
xsm
sm
md
lg

สธ.สงขลา เผยสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่มีคุณภาพอากาศปานกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เผยสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่มีคุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ส่วนประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอแจ้งให้ทราบว่า สภาพหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่ จ.สงขลา จากข้อมูลการรายงานของกรมควบคุมมลพิษ ในวันที่ 11 กันยายน 2562 (ณ เวลา 08.00 น.) พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่บริเวณ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีปริมาณฝุ่นละออง โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าเท่ากับ 43 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM 10) เท่ากับ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ดัชนีคุณภาพอากาศเท่ากับ 71 (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 100) คุณภาพอากาศปานกลาง

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนให้ติดตามรับฟังข่าวสาร และข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบสภาวะหมอกควันจากไฟไหม้ป่าอินโดนีเซีย อย่างทันเหตุการณ์ เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง สามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์หมอกควันได้เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 จังหวัดสงขลา หรือที่เว็บไซต์กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ http://air4thai.pcd.go.th หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถโทร.ขอความช่วยเหลือจากศูนย์นเรนทรสงขลา โทร.สายด่วน 1669 บริการฟรี 24 ชั่วโมง
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...