xs
xsm
sm
md
lg

เทศบาลตำบลกะรนจัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เทศบาลตำบลกะรน จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2562 เพื่อให้สามารถทราบถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องมีความทั่วถึง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (10 ก.ย.) ที่บริเวณสนามกีฬาเทิดพระเกียรตินวมินทร์ (สนามกีฬาตำบลกะรน) อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2562 โดยมี นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะรน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน กล่าวว่า โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ได้จัดขึ้นตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลกะรน ประจำปี 2562 โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้บริการประชาชนที่เข้ามาร่วมโครงการ เช่น บริการตรวจสุขภาพ จากโรงพยาบาลสิริโรจน์ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรน บริการตรวจวัดสายตา และแจกแว่นสายตา จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต การนำขยะแลกไข่ มากกว่า 10,000 ฟอง บริการตัดผมชาย-หญิง จากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และโรงเรียนสอนเสริมสวยสมศักดิ์ ซาลอน บริการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัด จากบริษัท สยามแม็คโคร สาขากะรน และห้างโรบินสันภูเก็ต บริการแจกพันธุ์ไม้ บริการจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต นอกจากนั้น ยังมีการบริการของเทศบาลตำบลกะรน เป็นต้น

นายทวี กล่าวต่ออีกว่า สำหรับโครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน กลุ่มเป้าหมายคือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนภายในและนอกเขตเทศบาลตำบลกะรน ประมาณ 1,500 คน เพื่อให้สามารถทราบถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องมีความทั่วถึง สามารถนำข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงความต้องการที่แท้จริง รวมไปถึงการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกะรน

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...