xs
xsm
sm
md
lg

รองผู้ว่าฯ สงขลา ขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - รองผู้ว่าฯ จ.สงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติ

วันนี้ (9 ก.ย.) ที่ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 7/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เช่น น.ส.ฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายธีรเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา นางกัญญาภัค เกษตรสุนทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา นายทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
 

 
นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัดขึ้น เพื่อกำกับดูแลขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งได้มีการพิจารณาหารือในหลายประเด็น เช่น การบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินของสินค้าเกษตร กรณีไม้ผลในพื้นที่จังหวัดสงขลา สถานการณ์และการคาดการณ์ผลผลิต การบริหารจัดการผลผลิตสินค้าเกษตร (ลองกอง) ผลการดำเนินงานการควบคุม กำจัด ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาโรคระบาดพืช

นอกจากนี้ ยังมีการติดตามปัญหาร้องเรียน และเหตุการณ์เร่งด่วน กรณีปลากะพงขาวเลี้ยงในกระชังตาย การบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลา ทั้งสถานการณ์น้ำฝน น้ำในอ่าง น้ำในคลอง น้ำท่า และน้ำเค็ม การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการรักษาระบบนิเวศ น้ำเพื่อการเกษตร และน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การสรุปสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุเสม็ดทุ่งบางนกออก ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 เช่น แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา แผนงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และยังมีเรื่องพิจารณาของแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา 4 ปี 2562-2565 อีกด้วย
 
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...