xs
xsm
sm
md
lg

เสนออธิบดีกรมที่ดินเพิกถอนโฉนดโรงแรมดังออกทับที่รกร้างหาดกะตะน้อย ตามหาคลองบางรักต่อไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการ เดอะพีคฯ และคลองบางรัก หารือแนวทางตรวจสอบหาคลองบางรัก เจ้าพนักงานที่ดินภูเก็ตระบุ มีการร้องเรียนให้กรมที่ดินตรวจสอบโฉนดโรงแรมดังออกทับที่รกร้าง ตรวจสอบแล้ว พบออกทับที่รกร้างจริง เสนออธิบดีเพิกถอน ส่วนจะใช่คลองบางรักหรือไม่ต้องตรวจสอบต่อไป
วันนี้ (5 ก.ย.) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างอาคารทับคลองบางรัก หมู่ที่ 2 ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายทวี ทองแช่ม นายกเทศมนตรีตำบลกะรน นายวันชัย แซ่ตัน ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลกะรน นายทวี หอมหวล โยธาธิการและผังเมือง เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วม เพื่อหารือการร้องเรียนการก่อสร้างอาคารทับคลองบางรัก

สำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างอาคารทับคลองบางรักนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการตรวจสอบโครงการ เดอะ พีค เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียมหรู ที่ตั้งอยู่บนเนินเขากะตะน้อย โดยมีการร้องเรียนว่าโครงการดังกล่าวบุกรุกป่าต้นน้ำ ใบอนุญาตก่อสร้างไม่ถูกต้อง และเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่ด้านล่างโครงการ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก ซึ่งทางเทศบาลตำบลกะรนจึงได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบคลองบางรัก ซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขา ทุ่งนา และไหลลงทะเล แต่เมื่อคลองหายไป ทำให้น้ำท่วมถนนในทุกๆ ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะมีโครงการเดอะพีค เรสซิเดนซ์ ประกอบกับก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2561 ชาวบ้านในพื้นที่กะตะน้อย ได้มีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต ให้ตรวจสอบคลองบางรักมาแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการ เดอะพีคฯ และให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวตรวจสอบข้อเท็จจริงคลองบางรักร่วมด้วย โดยให้เสร็จภายใน 30 วัน

คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการ เดอะพีคฯ และคลองบางรัก จึงได้หารือร่วมกันในวันนี้ เพื่อกำหนดแนวทางในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

โดย นายอำนวย พิณสุวรรณ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต กล่าวในที่ประชุมว่า กรมที่ดินได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่หาดกะตะน้อย ให้ทำการตรวจสอบที่ดินของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่หาดกะตะน้อย ว่าโฉนดออกทับที่รกร้างว่างเปล่า ทางกรมที่ดินจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินที่มีการร้องเรียน โดยมีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ทำการตรวจสอบร่วมกับนายอำเภอเมืองภูเก็ต และนายกเทศมนตรีตำบลกะรน ซึ่งคณะทำงานได้มีการประชุมหารือไปแล้ว 2 ครั้ง และได้หารือกันว่า ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่มีการร้องเรียนกันนั้นเป็นคลองบางรักที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบด้วยหรือไม่ หากที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่มีการร้องเรียนและทางกรมที่ดินให้ทำการตรวจสอบนั้นเป็นคลองบางรัก ก็จะสอดคล้องต่อการทำงานของคณะทำงานที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแต่งตั้งขึ้น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของคณะทำงานที่กรมที่ดินแต่งตั้งขึ้นนั้น ได้ข้อสรุปว่า ที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่มีการร้องเรียนไปนั้น เป็นโฉนดที่ดิน 1 ใน 9 แปลง ที่อยู่ในโฉนดที่ดินของโรงแรม โดยโฉนดแปลงดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่เศษ มีการนำที่รกร้างมาร่วมอยู่ในโฉนดด้วย โดยการออกโฉนดแปลงดังกล่าวนั้นมาจาก น.ส.3 ก. จำนวน 2 แปลง มารวมเป็นโฉนดใบเดียวกัน ซึ่ง น.ส.3 ก.ทั้ง 2 แปลงนั้น ไม่ได้อยู่ติดกัน มีที่ดินรกร้างว่างเปล่าอยู่ระหว่างกลาง และจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารหลักฐานใดๆ ให้ตรวจสอบ รวมทั้งที่ดินแปลงดังกล่าวนายธวัชชัย อนุกูล เป็นผู้ลงนาม ซึ่งกรมที่ดินได้มีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินที่ออกโดยนายธวัชชัย อนุกุล ว่าออกไม่ชอบด้วยกฎหมายไปแล้ว แต่ก็มีการคุ้มครองเจ้าของที่ดินหากดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย

คณะทำงานจึงมีมติเห็นชอบที่จะเสนอกรมที่ดิน ให้ทำการเพิกถอนที่ดินแปลงดังกล่าว ภายในเดือนกันยายนนี้ หากทางกรมที่ดินทำการเพิกถอนที่ดินแปลงดังกล่าว ก็จะทำให้โฉนดที่ดินกลับคืนสู่สถานะเดิม โฉนดแปลงรวมของโรงแรมก็จะต้องถูกเพิกถอนด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับอธิบดีกรมที่ดินจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะเพิกถอนหรือไม่ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อเสนอของคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จเท่านั้น

นายอำนวย กล่าวต่อว่า ส่วนที่รกร้างที่อยู่ระหว่าง น.ส.3ก. 2 แปลงนั้น จะใช่คลองบางรักหรือไม่นั้น ไม่สามารถชี้ชัดได้ในขณะนี้ เพราะในการร้องเรียนไปยังกรมที่ดินนั้นไม่ได้ระบุว่าเป็นคลองสาธารณะ ระบุว่าเป็นที่รกร้างว่างเปล่าเท่านั้น จะต้องมีการตรวจสอบที่สาธารณะที่เป็นคลอง ตามกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และในการพิจารณานั้นจะต้องให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าของที่ดินด้วย เพราะเจ้าของที่ดินมีโฉนดอยู่ ดังนั้น ในการตรวจสอบจะต้องมีการสอบถามถึงผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นมาเป็นเวลายาวนานมาให้ข้อมูลควบคู่กันไปด้วย มีทะเบียนที่สาธารณะหรือไม่

นายวันชัย แซ่ตัน ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลกะรน กล่าวว่า เรื่องคลองบางรักที่หายไปนั้น มีการร้องเรียนมายังเทศบาลตำบลกะรนด้วยหลังจากมีการร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งการร้องเรียนมายังเทศบาลนั้น ผู้ร้องได้แนบภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารมาด้วย โดยถ่ายเมื่อปี 2519 จะเห็นว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีคลองบางรักอยู่ และภาพถ่ายทางอากาศเมื่อปี 2542 ปรากฏว่าคลองบางรักได้หายไป แต่มีสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแทน ซึ่งในเรื่องนี้ทางนายกเทศมนตรีได้ให้ทางนิติกรไปทำการสอบปากคำจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในพื้นที่ และพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทางเทศบาลไม่ต่ำกว่า 10 คน เพื่อต้องการที่จะเอาคลองบางรักกลับคืนมาให้เป็นคลองสาธารณะและเป็นคลองที่ระบายน้ำในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติให้มีการตรวจสอบคลองสาธารณะตั้งแต่ที่ดินที่เป็นทุ่งนาจนมาถึงหาด ว่ามีทั้งหมดกี่คลอง ทางสาธารณะ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้เทศบาลตำบลกะรนทำหนังสือขอภาพถ่ายทางอากาศไปยังกรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่โฉนด ว่าในบริเวณดังกล่าวมีคลองบางรักตามที่ร้องเรียนหรือไม่ เพราะในโฉนดที่ดินดังกล่าวไม่มีคลองสาธารณะ และสภาพพื้นที่จริงในปัจจุบันก็ไม่มีคลองหลงเหลืออยู่


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...