xs
xsm
sm
md
lg

“กลุ่มรักป่าตอง”แจงล้มโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ รายละเอียดไม่มี ชาวบ้านไม่เดือดร้อน ไม่เกี่ยวการเมือง ปกป้องประโยชน์คนป่าตองล้วนๆ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง “กลุ่มรักป่าตอง” 10 เสียงโหวตคว่ำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ เปิดแถลงข่าวชี้แจงเหตุผลที่ต้องล้มโครงการ เพราะไม่มีรายละเอียดที่เพียงพอในการใช้งบประมาณ ไม่ต้องรีบร้อนรอให้นำสายไฟฟ้าลงดินเสร็จค่อยทำ ชาวบ้าน นักท่องเที่ยวไม่เดือดร้อน ยืนยันไม่เกี่ยวกาเรือง เป็นเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ป่าตองล้วนๆ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (3 ก.ย.) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง กลุ่มรักป่าตอง จำนวน 10 คน นำโดยนายมานะ พันธุ์ฉลาด เปิดแถลงข่าวชี้แจงกรณีที่ถูกโจมตีผ่านทางสื่อโซเชียล กรณีไม่ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายปี 2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ หาดป่าตอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 82.5 ล้านบาท โดยสมาชิกสภาจำนวน 10 คน ยกมือล้มโครงการด้วยการปรับลดงบประมาณเหลือ 0 บาท ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพระพิศิษย์กรณีย์ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา ทำให้สื่อหลักและสื่อโซเชียลนำประเด็นดังกล่าวมานำเสนออย่างกว้างขวาง ทำให้ สท.ทั้ง 10 คน ของกลุ่มรักป่าตอง ได้รับความเสียหายจากข่าวที่เกิดขึ้น จึงได้รวมตัวออกมาชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนชาวป่าตอง และบุคคลทั่วไปให้ได้เข้าใจถึงการไม่ผ่านงบประมาณดังกล่าว

โดยนายมานะ พันธุ์ฉลาด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง (สท.) กล่าวว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ ด้วยงบประมาณ 82.5 ล้านบาทนั้น เป็นโครงการที่เทศบาลเมืองป่าตองจะดำเนินการต่อเนื่องจากนำสายไฟฟ้าลงดินที่ถนนทวีวงศ์ ระยะทาง 3 กม.โดยฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองป่าตองได้ว่าจ้างเอกชนเขียนแบบโครงการ จำนวน 3.5 ล้านบาท และสภาฯได้มีมติรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เมื่อ วันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา และได้มีการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างรายจ่ายฯ ปรากฏว่าไม่มีใครยื่นขอแปรญัตติเป็นหนังสือ คณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งมีตนเป็นประธาน ได้มีมติปรับลดงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์เหลือ 0 บาท และนำญัตติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า 10 เสียงเห็นด้วยให้ปรับลดลงงบประมาณโครงการดังกล่าวเหลือศูนย์บาท ไม่เห็นด้วย 6 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง

ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีรายละเอียดและคำชี้แจงที่เพียงพอในการพิจารณา ทำให้ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงประมาณการงบประมาณที่ต้องใช้จริง ว่ามีความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนปกติของการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง แต่กลับถูกฝ่ายบริหารและ สท.ที่เห็นด้วยกับโครงการบิดเบือน สร้างความคาดเคลื่อนต่อประชาชนชาวป่าตอง โดยมุ่งไปเพียงว่าการไม่สนับสนุนโครงการดังกล่าวเป็นการทำลายโอกาสของป่าตอง ทั้งที่ สท.ทั้ง 10 คน ทำตามหน้าที่และบทบาทของตัวเองในการกลั่นกรองการใช้งบประมาณให้เป็นไปขั้นตอนของกฎหมาย ป้องกันการคอร์รัปชั่น ซึ่งมองว่าโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอว่า 82.5 ล้านบาทนั้น ยังไม่ครบถ้วนตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมาย

“โครงการปรับปรุบภูมิทัศน์ที่ฝ่ายบริหารเสนอมานั้น ใช้งบประมาณ 82.5 ล้านบาท มีเอกสารรายละเอียดที่เสนอต่อสภา เพียงไม่กี่หน้าเท่านั้น ทั้งๆ ที่จ้างเอกชนมาออกแบบด้วยงบ 3.5 ล้านบาท เป็นการแสดงให้เห็นการทำงานแบบฉุกละหุก ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะให้สภาฯพิจารณา สภาฯจึงต้องปรับลดให้เหลือศูนย์บาท เพราะไม่มีข้อมูลรายละเอียดอะไรให้ปรับลดงบประมาณลงจากเดิม” นายมานะ กล่าวและว่า

ที่ผ่านมา สภาฯเห็นชอบโครงการต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารเสนอเข้ามาตลอด หากเห็นว่าโครงการที่นำเสนอเข้ามานั้น มีความสำคัญและเกิดประโยชน์กับชาวป่าตอง อย่างเช่น โครงการนำสายไฟฟ้าลงดินที่มีการอนุมัติงบสมทบจากเทศบาล เพียงแต่การดำเนินนั้นจะต้องครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สภาฯก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ ของฝ่าบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเมืองป่าตอง

ด้านนายบัญญัติ สมนาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองป่าตอง ระบุว่า ที่สมาชิกสภาฯทั้ง 10 คน ไม่เห็นด้วยกับโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ที่ฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองป่าตองเสนอมา 82.5 ล้านบาทนั้น เพราะข้อมูลรายละเอียดของโครงการที่ฝ่ายบริหารนำเสนอมานั้น ไม่เพียงพอให้การพิจารณา หากอนุมัติงบประมาณก้อนดังกล่าวไป อาจจะทำให้เกิดความเสียหายในการใช้งบประมาณได้ จึงจำเป็นที่จะต้องปรับปลดให้เหลือศูนย์บาท

“เอกสารรายละเอียดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอให้สภาฯพิจารณาน้อยมาก มีเพียงไปกี่หน้า โดยเอกสารมีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นใบประมาณงานและราคา ขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น ใบที่ 1 เป็นการสรุปจำนวนงานที่ต้องทำในโครงการและราคา ใบที่ 2 รายละเอียดต่างๆ ประมาณ 10 รายการ ส่วนที่ 2 เป็นแบบแปลนโครงการก่อสร้างปรับภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ มีทั้งหมด 8 แผ่น เป็นเอกสารายละเอียดที่น้อยมาก สำหรับการใช้งบประมาณถึง 82 ล้านบาท”

นายบัญญัติ กล่าวต่อว่า สภาฯไม่รู้จะพิจารณาอย่างไร กับเอกสารที่ฝ่ายบริหารส่งมาให้ รายละเอียดน้อยจริงๆ และเป็นเอกสารที่ไม่สามารถบอกรายละเอียดถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณได้ เช่น งานปูกระเบื้องก็ไม่มีรายละเอียดว่าปูที่ไหนอย่างไร งานปลูกต้นไม้ บอกแค่ราคาต้นไม้ต้นละ 4,800 บาท แต่ไม่มีรายละเอียด ขนาดต้นไม้ จุดที่ปลูก เก้าอี้ตัวละ 9,000 บาท ก็ไม่ทราบว่าเป็นเก้าอี้แบบไหน นำไปวางที่จุดใดบ้าง จากข้อมูลที่ได้มานั้นมันน้อยมาก จนไม่สามารถที่จะพิจารณาเรื่องการใช้งบประมาณได้เลย

“มีคำถามว่า ทำไมต้องปรับลดให้เหลือศูนย์บาท จากข้อมูลที่ได้มา ไม่รู้ว่าจะปรับลดงบประมาณส่วนไหนลง รายละเอียดไม่มี ต้องปรับลดให้เหลือศูนย์ จากข้อมูลที่ไม่เพียงพอ” นายบัญญัติ กล่าวและว่า

การปรับลดงบประมาณเหลือศูนย์บาทนั้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเล่นการเมืองใดทั้งๆสิ้น เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย การใช้งบประมาณที่คุ้มค่า และคิดว่าโครงการนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเร่งด่วนมาก เพราะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ยังมีเวลาในการดำเนินการ โดยส่วนตัวมองว่าภายหลังจากที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการนำไฟฟ้าลงดินแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2563 เทศบาลน่าที่จะเข้าไปดำเนินการในช่วงนั้น โดยการเข้าไปสำรวจว่ามีจุดไหนที่จะต้องปรับปรุงก็เข้าไปดำเนินการ ส่วนจุดไหนถ้าเห็นว่ายังมีสภาพดีอยู่ก็ใช้ต่อไป ไม่ใช้ทำพร้อมกันทั้งหมดเหมือนที่ฝ่ายบริหารคิดและของบประมาณมา เพราะจากการลงพื้นที่ไปสำรวจนั้น พบว่าบางจุดยังอยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าที่สุดและในป่าตองยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ไม่มีทางเท้า

นายบัญญัติ กล่าวในตอนท้ายว่า สท.ทั้ง 10 คน เข้าใจ การเดินหน้าพัฒนาป่าตอง และพร้อมที่จะผ่านงบประมาณในการพัฒนาป่าตองถ้าโครงการนั้นๆ มีความชัดเจน และเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนป่าตอง ล่าสุดโครงการระบบบำบัดน้ำเสียเฟสที่ 4 ก็ผ่านงบประมาณไป 100 ล้านบาท เห็นว่ายังไม่สามารถรองรับนำเสียได้ทั้งหมด ฝ่ายบริหารเสนอเฟสที่ 5 มีอีก 130 ล้าน สภาฯก็ผ่านงบประมาณให้ เพราะเป็นโครงการจำเป็นในการดูแลสภาพแวดล้อมของป่าตอง และรองรับการเติบโตของเมือง เพราะทุกคนเห็นประโยชน์ของป่าตอง โดยไม่เล่นการเมือง

แต่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทวีวงศ์ งบ 82 ล้านบาทนั้น ที่ยกมือไม่ผ่านงบประมาณ เพราะรายละเอียดโครงการไม่เพียงพอในการใช้งบประมาณ ไม่ต้องเร่งรีบจนเกินไป ไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนป่าตองและนักท่องเที่ยว รวมไปถึงไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้คนป่าตองและนักท่องเที่ยว หากต้องโครงการต้องล่าช้าออกไป เพื่อความโปร่งใสในการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับคนป่าตอง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...