xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์ MIDC ชวนชม ชิม ชอปสินค้าภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการฯ” ณ ลานโปรโมชันชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสฯ หาดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศูนย์ MIDC คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ชวนชม ชิม ชอปสินค้าภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส” ณ ลานโปรโมชันชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ลานโปรโมชันชั้น 1 (หน้าร้านสตาร์บัคส์) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ศูนย์พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (Management Innovation Development Center : MIDC) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดงานแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมภายใต้ศูนย์ MIDC คณะวิทยาการจัดการ

โดย ผศ.ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทีมผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบตลาด และนำเสนอสินค้าผู้ประกอบการจากจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ซึ่งศูนย์ MIDC คณะวิทยาการจัดการได้ช่วยในการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการการออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ รวมทั้งช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นสินค้ารูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ
 

 
ผศ.ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน ผู้จัดการศูนย์ MIDC คณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการในฐานะที่มีบทบาทเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้ และประเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบัน ศูนย์ MIDC รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการหลากหลายโครงการ ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการสินค้าที่ระลึกทางวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งทางศูนย์ MIDC ได้ช่วยในการพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ จำนวน 10 รูปแบบ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กระจูด ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จากไม้ และผลิตภัณฑ์เซรามิก เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์จังหวัดสงขลา (Product Wow of Songkhla) ที่ทางศูนย์ MIDC ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โลโก้ และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวยำกรอบสมุนไพร ขนมเปี๊ยะอบเทียน ป.สุญาดา น้ำพริกแม่ปลื้ม น้ำผึ้งวาสนา ไข่ครอบแฝดสยาม ไอศกรีมนมแพะบายใจ และผลิตภัณฑ์ออแกนิกจากสวนลุงวร

โดยการจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเลือกชม ชิม และชอปสินค้าจากผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส ได้ ณ ลานโปรโมชันชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...