xs
xsm
sm
md
lg

เตรียมผลักดัน “เกาะลิบง” จ.ตรัง เป็นเกาะต้นแบบรักษ์พะยูน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ตรัง - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ร่วมกับ ม.พระจอมเกล้าฯ และผู้นำชุมชน เตรียมผลักดัน "เกาะลิบง" ให้เป็นเกาะต้นแบบ ในการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ทางทะเล โดยเฉพาะพะยูน-หญ้าทะเล

วันนี้ (22 ส.ค.) ที่ จ.ตรัง นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บริษัทที่ปรึกษาโครงการ และผู้นำชุมชนเกาะลิบง ประชุมเพื่อเตรียมผลักดันเกาะลิบงให้เป็นเกาะต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพะยูน หญ้าทะเล ปะการัง สัตว์ทะเล สิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิถีชุมชน โดยจะใช้พื้นที่กว่า 200 ไร่ บริเวณอ่าวทุ่งจีน ซึ่งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เป็นสถานที่ก่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่ากับระดับสากล สร้างแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายาก สร้างแหล่งอนุบาล และบริบาลสัตว์ทะเลที่ครบวงจร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศ ที่ยิ่งใหญ่ในอาเซียน (ASEAN Sea Word)

ทั้งนี้ ภายหลังการตายของ มาเรียม พะยูนน้อยแห่งเกาะลิบง ทำให้สังคมเกิดการตื่นตัว รู้จักพะยูน รักและหวงแหนพะยูน สัตว์ทะเลหายากประจำทะเลไทยมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งตระหนักถึงปัญหาของการจัดการขยะสาเหตุการตายของมาเรียม และสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม อันส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเล กอปรกับรัฐได้บรรจุเรื่องพะยูนไว้ในแผนแม่บทแห่งชาติแล้ว จึงเตรียมผลักดันให้เกิดการศึกษาและอนุรักษ์พะยูน พร้อมจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง

สำหรับเกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของ จ.ตรัง ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ในประเทศไทย ที่สำรวจล่าสุด มีประมาณ 180 ตัว รวมทั้งเป็นแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่เนื้อที่กว่า 18,000 ไร่ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล และแหล่งอนุบาลสัตว์วัยอ่อนที่มีอย่างชุมชุม กอปรกับมีวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนที่เข้มแข็ง จึงเป็นเหตุผลให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เตรียมเสนอรัฐบาลผลักดันให้เกาะลิบง เป็นเกาะต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนอย่างเป็นระบบดังกล่าว เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ผ่านแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ในอาเซียน (ASEAN Sea Word) นำรายได้ให้แก่ จ.ตรัง และชุมชนใน 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน

นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสให้ประเทศไทยจะสร้างความสัมพันธ์กับประเทศอื่นที่เป็นแหล่งพะยูน เช่น เมือง Moreton Island รัฐ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย หรือเมืองออร์แลนโด (ORANDO) เมืองซาราโซตา (SARASOTA) รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และนำมาพัฒนาทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของ ASEAN Sea Word

ที่สำคัญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ทรงรับ 2 พะยูนน้อย มาเรียม-ยามีลไว้ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ และที่ผ่านมา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงและเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่งมีพื้นที่เชื่อมต่อกันยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) โดยเป็น 1 ใน 14 แห่งทั่วประเทศ ลำดับที่ 1,182 มีเนื้อที่รวม 414,456.25 ไร่ และกำลังได้รับการผลักดันให้เป็นแหล่งมรดกแห่งอาเซียนด้วย เพราะมีความหลากหลายของระบบนิเวศสูงดังกล่าว
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...