xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.สผ.จัดสัมมนาสร้างความรู้ รับฟังความคิดเห็นการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน “โครงการบงกช”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากการรื้อถอน “โครงการบงกช” แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย

วันนี้ (22 ส.ค.) ณ ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการจัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม จากการรื้อถอนโครงการบงกช แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการ และเหตุผลของกระบวนการรื้อถอน รวมถึงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน

โดยมี นายประพนธ์ จารุไสลพงษ์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม นายอานุภาพ คงทอง เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 16 นางมุกดา จอกลอย นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนา

โครงการบงกช ได้ทบทวนทางเลือกต่างๆ ในการรื้อถอน และทางเลือกเทคนิควิธีการรื้อถอนที่มีการดำเนินการอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เพื่อนำมาพิจารณาทางเลือกทุกทางที่เป็นไปได้ในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งของโครงการบงกช โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่สำคัญ คือ ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ความสอดคล้องต่อกฎหมายไทยและกฎหมาย/อนุสัญญาระหว่างประเทศ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ โครงการบงกช ตั้งอยู่ในแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข 15, 16 และ 17 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ห่างจาก จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นชายฝั่งที่ใกล้ที่สุดประมาณ 123 กิโลเมตร ทั้งนี้ โครงการบงกชใช้งานฐานสนับสนุนบนฝั่งของ ปตท.สผ.ใน จ.สงขลา ที่มีการดำเนินงานอยู่แล้วในปัจจุบัน ซึ่งห่างจากโครงการประมาณ 200 กิโลเมตร
 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...