xs
xsm
sm
md
lg

ปัตตานีขับเคลื่อนกำปงตักวาระดับจังหวัด เพื่อเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ปัตตานี - รอง ผอ.ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้มาเป็นประธานปิด “เวทีชาวบ้านกำปงตักวาระดับจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (20 ส.ค.) ที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี พล.ต.ชัชภณ สว่างโชติ รอง ผอ.ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้มาเป็นประธานปิด “เวทีชาวบ้านกำปงตักวาระดับจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายระดับแกนนำ อิหม่ามประจำมัสยิด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าร่วมในงานเวทีขับเคลื่อนกำปงตักวาในครั้งนี้ จำนวน 1,344 คน
 

 
การจัดเวทีขับเคลื่อนกำปงตักวาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอและจังหวัด ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการเข้าร่วมบรรยายในเวที ประกอบด้วย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผอ.ศูนย์ประสานงาน สำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ ดร.ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลัก “ตักวา” อย่างแท้จริง นำสู่การแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสันติภาพในพื้นที่อย่างแท้จริง

พล.ต.ชัชภณ สว่างโชติ รอง ผอ.ศูนย์สันติวิธีฯ กล่าวว่า ความสันติสุขของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้คือผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ที่จะช่วยกันสร้างความรู้ ความรับรู้ ความเข้าใจในสภาสันติสุข เพื่อร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำพาสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีอยู่ 5 ข้อ ได้แก่ 1.พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย 2.แก้ไขปัญหายาเสพติด 3.เป็นมิตรกับทุกภาคส่วน 4.รวมใจไทยหนึ่งเดียว และ 5.กลมเกลียวสร้างสรรค์สันติสุข
 Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...