xs
xsm
sm
md
lg

เปิดนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery ประจำปี 2019 ครั้งที่ 4 ที่สงขลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เปิดนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery ประจำปี 2019 ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดสงขลา เพื่อสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา และให้ประชาชนได้สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน

วันนี้ (16 ส.ค.) ที่บ้านนครใน อ.เมือง จ.สงขลา นายนราเดช คำทัปน์ คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย น.ส.ธัศรัศม์ อภิสิทธิ์อมรกุล ผู้บริหารบ้านนครใน และโรงแรมสงขลาแต่แรก นายปัญญา พูนศิลป์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้า 238 Inspiration House และนางบุรฉัตร ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ SACICT Mobile Gallery ประจำปี 2019 ครั้งที่ 4 ที่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” เพื่อเชิดชูผลงานของหัตถศิลป์ไทย และถ่ายทอดไปยังคนรุ่นหลัง

นางบุรฉัตร ศรีวิลัย หัวหน้าฝ่ายบริหารองค์ความรู้และนิทรรศการ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความร่วมสมัย และสามารถประยุกต์เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมไทย
 

 
โดยทาง SACICT ได้จัดกิจกรรม “SACICT Mobile Gallery 2019” จำลองหอนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT ออกสู่สาธารณะภายใต้แนวคิด “Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน” เพื่อสะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน รวมทั้งครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์ และนวัตศิลป์หลากหลายรูปแบบ

เพื่อสนับสนุนและเชิดชุบุคคลที่มีองค์ความรู้เชิงช่างได้มีจุดยืนในการแสดงทักษะฝีมือ และผลงานของตัวเองให้สังคมได้ประจักษ์ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทยให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้สนใจ และนักในงานศิลปหัตถกรรมทั้งชาวไทย และต่างประเทศ ได้มาสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดตัวระบบ SACICT Archive ระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม มาให้ผู้เข้าชมได้ทดลองใช้ เพื่อนำไปต่อยอดสู่ผลงานหัตถศิลป์ และนวัตศิลป์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในปัจจุบัน

สำหรับงาน “SACICT Mobile Gallery 2019” ในครั้งนี้ เป็นการจัดงานต่อเนื่องครั้งที่ 4 ซึ่งจะเปิดให้เข้าชมถึงปลายเดือนนี้ โดยภายในงานมีการจัดแสดงให้เห็นถึงผลงานศิลปหัตถกรรมที่สร้างขึ้นจากองค์ความรู้ อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จากมือของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนถึงรากเหง้า และคุณค่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสาน อีกทั้งยังจัดแสดงชิ้นงานที่ได้จากความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชียใน “โครงการ Cross Cultural Crafts” และชิ้นงานเชิงนวัตศิลป์ชั้นสูงจาก “โครงการ Signature” ด้วย
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...