xs
xsm
sm
md
lg

ป.ป.ช.ลงพื้นที่ภูเก็ต เก็บข้อมูลแนวทางแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ใช้เป็นโมเดลทั่วประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ป.ป.ช.ลงพื้นที่ภูเก็ต รับฟังปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้เป็นโมเดลในการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่อื่นๆ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (15 ส.ค.) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันแถลงข่าวปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายโชติ มหาชัยฤทธิพร ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุขสันต์ ประสาระแอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีนโยบายให้ความสำคัญต่อปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ซึ่งมีความรุนแรงของปัญหาเพิ่มขึ้นจากหลายสาเหตุ โดยเฉพาะปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นที่ที่เหมาะสมต่อการลงทุนของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในด้านต่างๆ และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้สำคัญของประเทศไทย

นอกจากนั้น การเดินทางมาครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และแนวทางการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ กับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งแนวทางในการป้องกันถึงปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และจะได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะดำเนินการป้องกันและปราบปรามเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจนขึ้นตามหน้าที่ และอำนาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ อันเป็นการบูรณาการอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ และให้ความร่วมมือสนับสนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะดำเนินการไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการบุกรุกที่ดินของรัฐให้เกิดประสิทธิผล เพื่อนำรูปแบบการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในจังหวัดภูเก็ตไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในจังหวัดอื่นๆ

โดยแนวทางการดำเนินการของแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการในรูปของคณะกรรมการ ด้วยการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการแก้ปัญหาทั้งในการป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุก เป็นต้น

โดยขอให้ภาคประชาชน องค์กรเอกชน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ช่วยแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในจังหวัดภูเก็ตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการแจ้งข้อมูลไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดภูเก็ต และสำนักงาน ป.ป.ช.ส่วนกลาง ได้ทุกช่องทาง ทั้งทางไปรษณีย์และเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยผู้ที่แจ้งเบาะแสที่สำคัญต่อสำนักงาน ป.ป.ช. จะได้รับการคุ้มครองตามมาตรการช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยคำ ผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐให้ถ้อยคำ แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญในการที่จะเป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำของเจ้าพนักงานของรัฐรายอื่นจะได้รับการกันไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีต่อบุคคลดังกล่าว และคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีอำนาจที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอนุมัติหรืออนุญาต หรือกระทำการใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...