xs
xsm
sm
md
lg

ห้ามพลาด กลุ่มสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพพังงาบุกภูเก็ต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พังงา - ห้ามพลาด กลุ่มสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพพังงา บุกภูเก็ต จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างดัง 9-12 สิงหาคมนี้ พบกับผู้ประกอบการมากถึง 30 ราย เพื่อส่งเสริมธุรกิจสปาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

ระหว่างวันที่ 9-12 ส.ค.นี้ ที่ลานน้ำพุชั้น 1 Limelight Avenue Phuket อ.เมืองภูเก็ต นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน “Market Testing Spa Phang-nga Health Business 2019” ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสปา และธุรกิจเชิงสุขภาพของจังหวัดพังงา

โดยมีผู้ประกอบการร่วมออกบูท จำนวน 30 บูท แบ่งเป็นบูทแสดงผลิตภัณฑ์ บูทสาธิตการนวด บูทสินค้าเกี่ยวกับสปา สินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ และบูทสินค้าของที่ระลึก ในระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม ในพิธีเปิดได้มีการแสดงลิเกฮูลูของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อแสน การเดินแบบโชว์ผลิตภัณฑ์ และมีไฮไลต์โดยประธานในพิธีกับแขกผู้มีเกียรติร่วมกันทำลูกประคบสมุนไพรขนาดใหญ่ สร้างสีสันภายในงาน

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ธุรกิจสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตสูง สปาไทยจะมีจุดเด่นในด้านคุณภาพ บุคลากรมีการให้บริการที่เป็นเลิศ แต่อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของธุรกิจสปาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่ยังขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้เท่าที่ควร จึงยังต้องได้รับการส่งเสริม และพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างความพร้อมให้สามารถรองรับตลาดที่จะขยายตัวในอนาคต การประกอบการสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ จึงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ เพื่อจะได้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการสปา สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สปา โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ ให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะดำเนินการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสปาและธุรกิจเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา ออกสู่ตลาดเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มโรงแรม ร้านนวดสปาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักในระดับภูมิภาค ระดับประเทศได้ตามลำดับ อันจะส่งผลในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัดพังงาต่อไป

ด้าน นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงาได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ดำเนินการโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ โดยมีคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา ซึ่งได้จัดให้มีกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ กำหนดศึกษาดูงานสถานประกอบการสปาที่ประสบความสำเร็จ และจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ

กำหนดถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก กำหนดจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการสปา โดยมุ่งหวังให้มีการยกระดับของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดพังงา ให้พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ สถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์สปา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวจังหวัดพังงาอย่างยั่งยืนตลอดไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...