xs
xsm
sm
md
lg

“เทศบาลนครตรัง” ลุ้นรางวัลเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ปีที่ 2

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ตรัง - “เทศบาลนครตรัง” ลุ้นรางวัลมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ปีที่ 2 หลังคณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่จริง พร้อมสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 7 ด้าน พบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครตรัง เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง ซึ่งเดินทางมาตรวจประเมินเทศบาลบาลนครตรัง จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านความสะอาด ด้านการจัดการขยะ ด้านการสร้างความตระหนักในเรื่องของปกป้องสิ่งแวดล้อมและเรื่องการรักษาความสะอาด ด้านพื้นที่สีเขียว ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และการรักษาความปลอดภัยของเมือง ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากเอกสาร การลงพื้นที่จริง พร้อมทั้งสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ สมาคม ชมรมต่างๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง สถานีตำรวจท่องเที่ยว ททท. สมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง กลุ่มโอทอปจังหวัดตรัง มาเป็นที่ปรึกษาและบูรณาการความร่วมมือ เพื่อร่วมกันผลักดันให้จังหวัดตรังได้เป็นมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียนอีกครั้ง ซึ่งโดยสรุปในภาพรวมของคณะกรรมการพิจารณาตามตัวชี้ทั้ง 7 ด้าน พบว่า เทศบาลนครตรังอยู่ในเกณฑ์ดี

ทั้งนี้ เทศบาลนครตรัง เคยผ่านการตรวจประเมิน และได้เดินทางไปรับโล่มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในงาน Asean Tourism Forum 2018 โดยครั้งนั้นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่ผ่านการประเมิน 3 แห่งด้วยกัน ได้แก่ เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลเมืองยโสธร และเทศบาลนครตรัง
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...