xs
xsm
sm
md
lg

องคมนตรีลงพื้นที่ยะลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


 
ยะลา - องคมนตรีลงพื้นที่ จ.ยะลา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้านผู้บริหาร ศอ.บต. น้อมนำพระราชปณิธานสู่การปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นรูปธรรม

วันนี้ (24 ก.ค.) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและคณะ เดินทางปฏิบัติภารกิจในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อรับฟังการดำเนินงานในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต. ในประเด็นทิศทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และนำภาคใต้สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาของ ศอ.บต. โดยมี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
 

 
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้บรรยายผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาทุกมิติในพื้นที่ ตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า ในส่วนโครงการพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก ปี 2562 กลุ่มผู้สูงอายุ (ไร้ที่อยู่อาศัย) ได้รับการพัฒนาอาชีพและมีที่อยู่อาศัย จำนวน 780 คน คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลและฟื้นฟูสภาพ จำนวน 2,223 คน เด็กพิการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ จำนวน 2,300 ครอบครัว เด็กพิการได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ คือ เก้าอี้สุขใจ สู่รองเท้าสั่งตัด จำนวน 195 คน และที่สำคัญในปีนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจากโรคหัด และสามารถสร้างความเข้าใจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก 0-5 ปี และต่ำกว่า 12 ปีได้ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนรถสิริเวชยาน รถโมบายให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 2 คันนั้น ในห้วงปี 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลา ออกให้บริการผู้ป่วยรวม 2,223 คน ซึ่งในปี 2563 ศอ.บต.ได้เสนอโครงการจัดทำรถโมบายเคลื่อนที่เพิ่มอีก 3 คัน ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี สงขลา และสตูล นอกจากนี้ ศอ.บต.ยังได้ขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ลดสารเคมีในการทำการเกษตร และโรงเรียนมีอาหารกลางวันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างนักเรียนต้นแบบที่สามารถนำความรู้ด้านการเกษตรจากโรงเรียนไปทำที่บ้านจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์
 

 
โดยในปี 2561-2562 มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 268 คน และในแต่ละปี ศอ.บต.ได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด 10 ลำดับแรกนำเข้าเฝ้าและรับรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จเยือน ศอ.บต. ทุกเดือนกันยายนของทุกปี อีกทั้งยังมีโครงการอื่นๆ ที่ขับเคลื่อนให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกหลายโครงการ เช่น การจัดตั้งเครือข่ายนักกายภาพจิตอาสา ศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์จังหวัดปัตตานี ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 28 แห่ง ศูนย์กายอุปกรณ์มือเลื่อนล้อจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

ภายหลังรับฟังผลการขับเคลื่อนงานของ ศอ.บต.แล้ว องคมนตรีและคณะได้เดินทางไปยัง ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็น บ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตการผลิตปลาส้ม และจะเดินทางไปรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติบางลาง ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เป็นภารกิจต่อไป
 


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...